Stor potential att stärka försvarets kärnverksamhet

Idag har generaldirektör Marie Hafström presenterat sin rapport med konkreta förslag i syfte att stärka försvarets kärnverksamhet.

Hon visar på betydande möjligheter att frigöra resurser från stödverksamheten till förmån för operativ nytta för Försvarsmakten.

En förutsättning för ett nytt, modernt och effektivt försvar är att resurser kan skiftas över till kärnverksamheten. Idag har vi fått ett klart svar på att det går.

Vi ska få ett försvar som är användbart, tillgängligt och flexibelt. Här och nu. Med 50 000 soldater insatsberedda i princip omedelbart. Inte bara en tredjedel av den nationella insatsorganisationen, cirka 11 500 soldater inom ett år, som det är idag. Det är också huvudinriktningen i propositionen om det nya försvaret jag presenterade för snart två månader sedan.

De möjligheter att rationalisera stödet till Försvarsmakten som Marie Hafströms rapport pekar på ska vi nu noggrant gå igenom på Försvarsdepartementet. Vi ska bedöma genomförbarheten och lämpligheten i förslagen och göra en tidsplan. Vi kommer att lyssna av berörda myndigheter och andra instanser. I höst återkommer regeringen med förslag. Men ambitionen är helt riktig. Jag välkomnar att vi nu fått ett genomarbetat underlag att utgå ifrån.

Annonser
%d bloggare gillar detta: