Svensk insats mot pirater inatt

Korvetten Malmö, som ingår i EU-insatsen Atalanta, ingrepp i natt till skydd för ett handelsfartyg i Adenviken. Insatsen skedde på order av EUs befälhavare i operationsområdet. Uppgiften var att avvärja en attack från två piratfartyg och därefter att förfölja de misstänkta piraterna.

Efter att ett av de misstänkta fartygen efter varningseld stannat, så sökte den svenska styrkan efter bland annat vapen på fartyget. Sju pirater omhändertogs och befinner sig nu på det svenska fartyget.

Insatsen visar att Sverige och EU gör nytta i insatsområdet. Sverige är på plats för att skydda WFPs matleveranser och den civila sjöfarten i Adenviken. Vi deltar i en gemensam EU-insats, ledd från Northwood i Storbritannien.

Annonser
%d bloggare gillar detta: