Archive for maj, 2009|Monthly archive page

Ska kvinnor riskera fängel(s)e för värnpliktsvägran?

Är socialdemokraterna beredda att i fredstid sätta kvinnor i fängelse för att de inte vill göra värnplikt? Det vore ”absurt”, säger miljöpartiet, men det blir den faktiska konsekvensen av socialdemokraternas politik.

Idag är det så för män. Ett par dussin män får fängelse varje år för att de totalvägrar. Detta trots att motivation är en faktor som vägs in vid uttagningen. Så kommer konsekvensen också att bli för kvinnor med (s)-förslaget. Denna paradox är skälet till att fem partier vill att rekrytering skall ske på frivillig grund, och att pliktlagen läggas vilade.

Införande och tillämpning av en till kvinnor vidgad pliktlag som används i fredstid hade möjligen varit proportionerlig under mobiliseringsförsvarets tid, när hela årskullar män utbildades. Om socialdemokraterna inte ville införa en vidgad pliktlag då, varför skall det ske nu när rekryteringsbehovet har minskat till omkring 4 000 personer per år?

Ekot sände nyligen ett långt inslag om splittringen i oppositionen gällande om den framtida rekryteringen till försvaret skall bygga på plikt eller frivillighet. Socialdemokraterna vill både äta kakan och ha den kvar. Resultatet blir rätt underhållande krumbukter.

”Deras förslag bygger på, är att man vill att i fredstid att kvinnor ska pliktas in, och de facto kan sättas i fängelse om de skulle bryta mot detta. Det är ju något helt nytt i svensk historia, att sätta kvinnor i fredstid i fängelse för att de inte vill göra militärtjänst, det blir ju helt absurt.” Det sade Peter Rådberg, Miljöpartiets försvarstalesman, i Ekot.

Anders Karlsson (s) säger i Ekoinslaget å ena sidan att det skall råda plikt för både kvinnor och män. Å andra sidan skall detta tydligen bara gälla för att bredda rekryteringen. Om någon inte vill skall den personen falla bort i den förberedande mönstringen. ”De som redan på ett tidigt stadium säger att de absolut inte vill, kommer ju inte att gå vidare”, hävdar Anders Karlsson (s). Men då är det ju inte plikt som grund för uttagning, utan just frivillighet! Det är när Karlsson ställs inför konsekvenserna av sin politik om vidgad plikt som han tvingas backa på det sättet.

Alliansen vill att rekryteringen skall ske på samma grund för både kvinnor och män. Det är viktigt. Det sker genom uttagning på frivillig grund för bägge könen. Med en vidgad och vilande pliktlag som kan tillämpas om ett försämrat omvärldsläge skulle kräva det. Det är däremot inte rimligt att kvinnor som inte vill göra värnplikt så som socialdemokraterna vill skall riskera fängelse för detta, i en tid då rekryteringsbehovet klaras på frivillig grund.

Värt att notera är också att Karlsson använder siffror i media som inte har stöd i partiets motioner. Där finns inga siffror alls. Där finns heller inga kostnadsberäkningar. Att överutbilda soldater är dyrt och tar pengar från annan verksamhet. Initiala beräkningar säger att den överutbildning Karlsson talar om kostar 700 miljoner kronor per år. Och det skall tas ut samtidigt som socialdemokraterna kräver miljardnedskärningar av försvarsbudgeten. Det är inte trovärdigt.

Miljöpartiets tydliga ställningstagande visar att oppositionen är djupt splittrad och att det finns en blocköverskridande positiv syn på frivillighet som framtida rekryteringsgrund för försvaret. Precis som Försvarsmakten själv förordar.

Annonser