Göran Persson – mannen bakom förbandsdöden

Göran Persson och Alf Svensson skriver om försvarsindustrin i DN idag. Innehållet är precis det samma som de tidigare torgfört. Jag kommenterade det redan för ett par veckor sedan, här på bloggen. Men det kan upprepas idag.

Ingen svensk politiker under efterkrigstiden har sämre förutsättningar än Göran Persson att kritisera försvaret, eller försvarsindustrins situation.

Göran Persson är den enskilde politiker som mest konsekvent drivit igenom icke underbyggda men systematiska nedskärningar av försvaret.

Minns hur han stod i riksdagen och på fri hand deklarerade att miljarder skulle tas från försvaret och ges till polisen.

Han bär personligen ansvar för tjogvis med förbandsnedläggningar, så som regeringschef under ett decennium. Under socialdemokraternas tid vid makten lades 60 förband och verksamhetsställen ner.

Göran Persson bär ansvar för en försvarspolitik där allt annat än försvarsförmåga stod i centrum och där därför till slut endast en tredjedel av den nationella insatsorganisationen var användbar – inom ett år.

Han är nu med i ett parti som vill undergräva försvarsutgifterna med 4 miljarder kronor om året.

Socialdemokraterna vill visserligen inom ramen för sina nedskärningar se 100 miljoner kronor mer på anskaffning 2010 (1:3) – men det finansieras med 100 miljoner mindre på vidmakthållande av materiel under 2010 (1:4)! Detta påstås inte ens av socialdemokraterna ha med landets försvarsförmåga att göra, utan istället handlar det om att ”värna jobben”.

Om någon borde ha intresse av att få pengarna att räcka så långt som möjligt, genom en effektiv anskaffning av försvarsmateriel, så borde det vara den som har minst pengar till försvaret, dvs socialdemokraterna. Men icke.

Annonser
%d bloggare gillar detta: