Länsrätten om FMVs upphandling

Jag har nu i eftermiddag läst Länsrättens dom angående BAE Hägglunds överklagande av FMVs upphandling av fordon (AWV).

Den kritik som riktats mot FMV i formfrågor – gällande bl.a. upphandlingstidens längd, förfrågningsunderlagets utformning, och förändring av vissa villkor som t.ex. fordonens svängradie – delas av domstolen, som finner att upphandlingen därför skall göras om.

Den kritik som riktats mot FMVs upphandling i innehåll – t.ex. gällande utvärderingen i sig, Patrias uppfyllande av kraven, eller synen på om framtida royalty skall vägas in i den ekonomiska bedömningen – har såvitt jag kan se inte vunnit domstolens gillande.

Jag förutsätter att FMV nu analyserar domen och återkommer med besked om fortsatt agerande.

Det besked jag tidigare lämnat om anskaffningen gäller också fortsättningsvis. Sverige kommer att anskaffa det fordon som uppfyller kraven och är bäst och billigast, efter avslutad konkurrensupphandling.

Jag har tidigare välkomnat att de frågetecken som funnits rörande upphandlingen löses ut när företagets överklagande behandlas av domstolen.

Annonser
%d bloggare gillar detta: