Georgien till Afghanistan

I Bratislava förra fredagen hade jag ett bilateralt möte med min georgiske kollega. En anledning att han ville träffas var för att redogöra för Georgiens engagemang i Afghanistan.

Georgien kommer att bidra med ett kompani under fransk ledning och en bataljon under amerikansk ledning. Totalt kommer det georgiska bidraget att omfatta ca 900 soldater. Det är ett betydande bidrag för ett förhållandevis litet land.

Det ger en intressant bild av hur Georgien ser på säkerhetsbyggande. Internationellt samarbete och deltagande i internationella insatser bedöms ge ökad säkerhet också för Georgien.

Annonser
%d bloggare gillar detta: