Uppgift styr utgift

Den rapport från den moderata kommittén i försvarsutskottet svd idag skriver om på ledarsidan är generellt mycket bra. Vi resonerade igenom den tillsammans för några veckor sedan i riksdagen. Den bekräftar och fördjupar försvarets nya inriktning och förnyelse, helt i inriktningspropositionens anda.

Det nuvarande försvarsbeslutet gäller t.o.m. utgången av 2014, alltså längre än hela nästa mandatperiod. Alla stora beslut som behöver fattas av regering och riksdag gällande försvarets inriktning för den kommande mandatperioden är redan fattade. Det finns knappast något annat politikområde där det är så tydligt vad som gäller.

Nästkommande försvarsbeslut kommer att behöva fattas våren 2014 och börja gälla från januari 2015. Det säger sig självt att det inte idag – utan något förberedelsearbete på plats – går att börja med att avgöra vad nästa försvarsbeslut kommer att kosta. Detta eftersom svd idag och igår fokuserade på pengarna.

Nästa försvarsbeslut kommer att förberedas på samma sätt som tidigare försvarsbeslut. Om detta är Alliansen enig. Vi börjar med en omvärldsbeskrivning och säkerhetspolitisk analys, där inte minst närområdet och utvecklingen i Ryssland är centrala delar. Utifrån denna analys dras slutsatser kring försvarets inriktning och dimensionering.

Just därför att utvecklingen i Ryssland är dynamisk skall nästa försvarsbeslut, liksom detta, baseras på en aktuell och precis analys av läget i närområdet och Ryssland.

Ingen kan idag presentera ett precist beslutsunderlag om hur Ryssland kommer att se ut om fem år. Det går inte att med tillräcklig noggrannhet göra en sådan analys idag, som grund för ett beslut som skall tas fyra år bort i tiden. Mycket få kunde för fem år sedan förutse vare sig kriget i Georgien, eller vårens nya töväder med USA eller nya nukleära nedrustningsavtal.

Det är försvarets uppgift som ska styra dess utgift. Uppgift och utgift måste mötas. Förenklat: Nya uppgifter – nya pengar. Samma uppgifter – samma pengar. Pengar anslås efter inriktning, dimensionering och politikens uppdrag till Försvarsmakten.

Idag är försvarets ekonomi i balans och fjolåret resulterade i ett överskott om 2,5 miljarder kronor. Med andra ord, uppgift möter idag utgift. Oppositionen kräver dock miljardnedskärningar för den kommande perioden.

Annonser
%d bloggare gillar detta: