Svensk närvaro nödvändig

Det är bra att Svd idag ger en bild av säkerhetsläget i norra Afghanistan. Detta sagt utan att gå in på detaljerade uppgifter om enskilda händelser.

Redan inför och i samband med presidentvalen förra året skedde en försämring av säkerhetsläget. Samma helg som Sverige gick till riksdagsval, gick också Afghanistan till parlamentsval. Afghanska extremister har haft som mål inte bara att störa genomförandet av valen, utan därtill att förstöra valen genom hot och våld riktade mot enskilda, vallokaler och de som skyddat valen.

SVD beskriver korrekt att ISAF och Sverige tillsammans med afghanska styrkor medvetet uppträder i områden där det finns taliban- eller annan motståndsaktivitet – just därför att där finns motståndsaktivitet. Svenska ISAF-soldater uppträder där i medvetenhet om att det finns risker förenade med uppdraget, men också med insikten att om motståndsgrupperna inte sätts under press kommer de att växa och området som grupperna destabiliserar att utvidgas. Detta skulle öka de långsiktiga riskerna både för den afghanska befolkningen, för ISAF och målet för den svenska närvaron, att skapa ökad säkerhet i området, skulle hotas.

Svenska och finska ISAF-soldater stärker tillsammans med afghanska styrkor säkerheten i en by. Sedan kvarstannar afghanska styrkor för att bibehålla säkerheten. Detta beskrivs väl av överste Gustaf Fahl i dagens Svd. Om det svenska förbandet stannade på förläggningen, eller endast uppträdde i stabila delar av PRT:t skulle både riskerna med, men också effekten av närvaron, minska.

Att close air support kallas in är rutin i utsatta situationer. Det är inte alltid det krävs att flyget verkligen gör en insats, men att flyg finns i luften har en starkt dämpande effekt på stridigheterna, ökar truppens säkerhet och begränsar motståndsgruppernas förmåga att skada svenskar.

Jag delar den kritik som jag uppfattade att Mikael Holmström (Svd) uttryckte i P1 i morse, att den bild som en del politiker försöker sätta av att läget i norra Afghanistan är så stabilt att de svenska trupperna kan dras hem, är felaktig.

Jag vill fylla på med att det är fel att tro att säkerhetsläget är sådant att det skulle gå att bara utveckla den civila närvaron och biståndet utan fortsatt säkerhetsnärvaro. Både civil och militär närvaro behövs.

Det är bra att läget beskrivs, det bidrar till att förklara nödvändigheten av det svenska förbandets närvaro. Dock tror jag att, att även om kännedom om enskilda händelser kan saknas, vilket Försvarsmakten nu går igenom för att åstadkomma en bättre information, så torde de flesta numera vara medvetna om att den FN-mandaterade ISAF-insatsen är förknippad med risker.

Vi har de senaste dagarna, då terrorhot mot Europa diskuterats, också påmints om att läget i Afghanistan fortsatt är kopplat till Europas egen säkerhet.

Annonser
%d bloggare gillar detta: