Budget med satsning på ny materiel

Idag läggs budgeten för 2011 på riksdagens bord. På försvarsområdet kommer den viktigaste uppgiften under 2011 och de kommande åren vara att stödja försvarsomställningen och den nya insatsorganisationen IO14. Särskilt kommer det nya personalförsörjningssystemet, nya och pågående materielanskaffningar, effektivisering av stöd- och kringverksamhet och genomförande av en ny försvarsplanering att vara viktiga.

Det har saknats en samlad försvarsplanering under det senaste decenniet. Det är dock helt nödvändigt att det alltid finns aktuell planering för nyttjandet av landets militära resurser. Försvarsmakten har sedan i mars 2010, på regeringens uppdrag, arbetat med en ny planering. Regeringen kommer under 2011 att ge Förvarsmakten ytterligare inriktning för den operativa planeringen.

Både jag och ÖB har vid flera tillfällen lyft fram att Sverige behöver ny förmåga till regional ledning. Det framgår av dagens budget att det i insatsorganisationen fr o m 2013 kommer att ingå fyra regionala staber. Dessa ska, under Högkvarteret, samordna den markterritoriella verksamheten.

Staberna kommer att överta uppgifter som i dag utförs av säkerhets- och samverkanssektioner och insatsledning Stockholm. Staberna kommer samverka med regionala myndigheter, leda den regionala säkerhetstjänsten och vara beredda att leda hemvärn med de nationella skyddsstyrkorna.

Sverige leder under första halvåret 2011 den Nordiska Stridsgruppen, NBG, som är en av EU:s snabbinsatsstyrkor. Förutom svenska soldater består NBG 11 av soldater från Estland, Finland, Irland och Norge.

Det är viktigt att Sverige fortsätter att bidra till EU:s krishanteringsförmåga både med civila och militära resurser. I budgeten klargörs att NBG14 avses att ledas av Sverige och stå i beredskap våren 2014. Det blir den första stridsgrupp som inte behöver byggas från grunden, utan bestå av stående och kontrakterade förband ur den nya insatsorganisationen.

I budgeten begär vi riksdagens bemyndigande att anskaffa ny materiel. Det gäller:
– Anskaffning av nya splitterskyddade bandvagnar
– Ny lätt torped
– Vidmakthållande och vidareutveckling av JAS 39 C/D
– För det fall att Brasilien eller annan nation går vidare med förhandlingar om att anskaffa nästa generation JAS 39 Gripen, begär regeringen också riksdagens bemyndigande att få besluta om utveckling av JAS 39 E/F och ombyggnad av upp till tio JAS 39 C/D till JAS 39 E/F.

Omställningen till ett användbart och tillgängligt försvar fortsätter med en planering som utgår från oförändrade resurser. Däremot skall förbandsanslaget stärkas genom överföringar av resurser från stöd- och kringverksamhet. En utredning kring detta skall vara klar i vår.

Annonser
%d bloggare gillar detta: