FN förnyade ISAFs mandat

Igår beslutade FNs säkerhetsråd genom resolution 1943 att förlänga mandatet för ISAF i Afghanistan med ännu ett år, till 13 oktober 2011. Beslutet var enhälligt. ISAF har ett kapitel 7-mandat.

I Sverige försöker motståndarna till svenskt deltagande i ISAF framställa det som om insatsen skulle sakna FN-mandat – trots att FN förnyar mandatet varje år.

FN kan dock inte verkställa alla sina mandat med trupp under egen flagga, utan är helt beroende av att organisationer som EU och Nato tar på sig att verkställa ett antal av mandaten.

En FN-mandaterad insats är vare sig mer eller mindre rätt för att den utförs av FN självt, respektive av andra organisationer. Det väsentliga är mandatet från FNs säkerhetsråd, där man ger uttryck för vad som behöver och kan göras.

Ett väsentligt sätt för Sverige att visa stöd för FN är att delta i genomförandet av FN-mandaterade insatser, som ISAF i Afghanistan.

Annonser
%d bloggare gillar detta: