Riksrevisionen om NBG08

Idag presenterade Riksrevisionen sin rapport om NBG08. Ramnationsansvaret föreslogs och beslutades 2004. Riksdagen lade fast att detta var en förmåga som Försvarsmakten skulle ha.

I Riksrevisionens rapport finns flera poänger kring ekonomistyrning, som Försvarsmakten tar till sig och med stöd av ESV arbetar för att förbättra. Här i finns också förklaringen till att det inte finns någon av Försvarsmakten presenterad slutsiffra för kostnaden för att bygga NBG08, som dessutom bestod av flera olika ingående förband.

Riksrevisionen lyfter fram att NBG08 under 2005 nära nog fördubblades i storlek. Det ursprungliga antalet svenska soldater som den dåvarande regeringen planerade för var 1100, det steg under 2005 till nära 2000. Detta, tillsammans med dåvarande hantering av materielförsörjning, ligger bakom skenande kostnader.

I oktober 2007, en månad efter att jag tillträdde som försvarsminister, lämnade regeringen en skrivelse om NBG08 till riksdagen. Den innehöll bland annat redovisning av kostnader för insats och beredskap.

Riksdagen har fattat beslut om att Försvarsmakten skall ha förmåga att sätta upp en snabbinsatsstyrka, däremot fattar riksdagen inte beslut om en specifik budget för den Nordiska Stridsgruppen. Detta sker heller inte för andra förband eller förmågor inom Försvarsmakten. Kostnaderna tas inom anslagsramarna, vilket regeringen informerat riksdagen om.

Om NBG08 hade behövt sättas in, så hade det såklart varit föremål för riksdagsbeslut, som alltid när Sverige sänder väpnad trupp utomlands.

Gällande Riksrevisionens kritik av NBG:s förmåga säger sig Försvarsmakten dock ha en annan uppfattning. Bilden i EU är fortsatt att NBG08 – trots påpekanden om brister – är en av de bästa av de stridsgrupper som dittills satts upp.

De framtida stridsgrupper Sverige kommer att bidra med till EU:s stridsgruppskoncept kommer från 2014 att sättas samman av redan befintliga stående och kontrakterade förband. Därmed blir kostnadsbilden en helt annan än tidigare. Vid kommande årsskifte avskaffas den särskilda utlandsstyrkan och vi rör oss mot att samma förband skall användas för försvarets alla uppgifter – i landet, i närområdet och utom närområdet.

NBG08 var första gången Försvarsmakten byggde och ledde en av EUs snabbinsatsstyrkor. Av detta arbete finns mycket att lära – vilket Riksrevisionens rapport bidrar till. Kunskap från NBG08 har varit mycket betydelsefull både för uppsättande av kommande snabbinsatsstyrkor och för den nya insatsorganisationen, IO14.

Annonser
%d bloggare gillar detta: