ISAF-toppmöte i Lissabon

Idag hölls ISAF-toppmötet i Lissabon.

Nato har under sitt pågående toppmöte antagit ett nytt strategiskt koncept, och haft möte med den ryske presidenten Medvedev. Jag kommer att återkomma om detta i en senare blogg. Men lördag förmiddag ägnades åt ISAF och Afghanistan.
Statsminister Fredrik Reinfeldt, utrikesminister Carl Bildt, undertecknad, samt ÖB Sverker Göranson representerade Sverige på mötet. ISAF-mötet inleddes med genomgångar av läget i Afghanistan och ISAFs utmaningar och framsteg – för sådana finns.

Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen, FNs Generalsekreterare Ban Ki-Moon, general David Petraeus, och Afghanistans president Hamid Karzai gjorde var sina längre inledande inlägg. Efter detta följde USAs president Barack Obama.

Den bild man får är att det finns positiva inslag i utvecklingen i Afghanistan. Ekonomin förutses växa med tvåsiffriga tal i år – om än från mycket låg nivå. Statens intäkter växer även de – om än från låg nivå. Det finns tecken på en begynnande ökning av regeringskansliet förmåga att fungera. Man har genomfört ett första val i egen regi – om än med inslag av betydande brister.
De afghanska säkerhetsstrukturerna växer i omfattning. Armén är nu lika stor som ISAFs samlade närvaro – kring 135 000 man. Kvaliteten på förbanden ökar efterhand och i de insatser som görs deltar afghanerna själva i lika hög grad som ISAF. Motståndsgruppernas framgång i landets södra delar har hejdats och i vissa områden brutits av ISAF.

Antalet barn i skola har växt till cirka 7 miljoner, varav minst en tredjedel flickor. Andelen av befolkningen med tillgång till hälsovård har ökat från 8 till 80 procent.

Detta förtar dock inte de mycket betydande och väl kända utmaningar som finns i landet. Vi talar om ett av världens absolut fattigaste länder, som präglats av extern och intern konflikt i flera decennier.

Det finns nu en bred gemensam syn på vikten av att transitionsprocessen, överlämningen av säkerhetsansvar till den afghanska regeringen, kommer igång nästa år. En förutsättning för det är bl.a. att säkerhetsläget är acceptabelt. Huvuddelen av allt våld sker i en mindre del av landets distrikt. I vårt PRT i norra Afghanistan är säkerhetsläget trots det senaste årets försämring fortsatt bättre än i södra och östra Afghanistan. Det kan komma att bli så att några regioner i vårt PRT kan komma i fråga för överföring av säkerhetsansvar förhållandevis tidigt.

Ambitionen är att denna överföring av säkerhetsansvar skall kunna avslutas under 2014. Vi kan själva påverka genomförbarheten i detta genom ökade insatser för att utbilda afghansk armé och polis och genom att fortsatt stödja uppbyggnad av statsförvaltningen. Efter överlämnandet kommer behov av långsiktigt svenskt och internationellt engagemang genom politisk och diplomatisk närvaro, bistånd och militära träningsinsatser att finnas.
I samband med ISAF-mötet ägde en rad bilaterala samtal rum. Statsministern med delegation mötte FNs Generalsekreterare Ban Ki-Moon. Själv samtalade jag bl.a. med Afghanistans försvarsminister Wardak och ÖB samtalade bl.a med general Petraeus.

Utmaningarna i Afghanistan är betydande, men det internationella engagemanget är mer samstämmigt än tidigare.

Annonser
%d bloggare gillar detta: