TV4-inslag om försvarsmaktens figuranter i övningar

TV4 har i flera reportage uppmärksammat att Försvarsmakten anlitat afghanska medborgare som figuranter i övningar på Livgardet. Enligt dessa inslag i TV4 har ett antal av deltagarna saknat svenskt medborgarskap och ibland inte haft tillstånd att arbeta i Sverige. Det har också tangerat en diskussion om säkerhetsklassning.

I något fall hänvisar TV4 till att det varit personer som nekats uppehållstillstånd i Sverige och fått avvisningsbeslut, trots att de arbetat för försvaret. Asyl i enskilda fall prövas av Migrationsverket och domstolar och inte av politiker, så dessa fall kan jag inte kommentera.

Försvarsmakten sa i ett tidigare inslag att rutinerna brustit, men idag pekade man också på att figuranter inte behöver säkerhetsklassas. Jag utgår såklart från att Försvarsmakten följer gällande rutiner och regelverk. Vi har bett Försvarsmakten att komma till Försvarsdepartementet i nästa vecka för att gå igenom rutiner och förhållanden i dessa fall.

Men, i grunden är det någonting positivt för kvaliteten i Försvarsmaktens övningar att figuranter från berörda länder deltar. Personer som själva är från Afghanistan tillför övningen kvalitet och kunskap om bl.a. landets kultur och språk. Jag uppskattar att de är beredda att ställa upp för Försvarsmakten. Detta får inte skymmas av diskussionen om reglerna för den formella hanteringen av detta.

Generellt sett handlar krav på medborgarskap och säkerhetsklassning om att skydda försvaret från infiltration av personer som inte vill Sverige väl. Därför är rutiner kring granskning av de personer Försvarsmakten anställer eller anlitar av stor vikt. Detta sagt utan att på något sätt påstå att det finns några problem av den arten i den situation TV4 skildrar.

Annonser
%d bloggare gillar detta: