FS 19 medaljerades idag

Under mycket stor uppslutning av anhöriga och vänner medaljerades idag FS 19 på Armémuseum.

Nedan följer mitt tal från ceremonin.

Soldater,

Det är med stor uppskattning som jag möter er här idag.

Ni har alla valt att ta risker för att värna andra människor ifrån risker. Ni har varit borta från nära och kära under långa perioder. Det är en djupt oegennyttig handling, värd svenska folkets respekt och uppskattning.

Ni verkade i Afghanistan under en tid då säkerhetsläget var allvarligt. Ni har förlorat en kamrat, andra kamrater har skadats.

Våra tankar går i denna stund, liksom många gånger förut, till Kenneth Wallin, hans anhöriga och kollegor.

Kenneth Wallin lämnade oss med en känsla av respekt och tacksamhet för goda insatser i Försvarsmakten. Hela FS 19 inger samma känsla av respekt och uppskattning.

Många har följt era insatser varje dag. Afghanistan är långt bort, men är ändå närvarande här i Sverige. Er insats har inte gått någon förbi och har inte lämnat någon oberörd.

Det ligger i Försvarsmaktens kultur och uppdrag att klara att gå vidare, fokusera på uppdraget och lösa uppgiften, också efter allvarliga händelser. Ni har förmått det, vilket säger mycket om förbandets kvalitet och målmedvetenhet.

Utan Sveriges och ISAF:s närvaro skulle demokratin i Afghanistan snabbt gå förlorad. ISAF försvarar demokrati, skapar förutsättningar för utveckling och bättre livschanser för kvinnor.

Det är viktigt att var och en känner att det finns brett stöd i riksdagen för den svenska ISAF-insatsen. Under FS 19:s tid var det möjligt att åstadkomma en både bred och djup politisk överenskommelse till stöd för insatsen.

Detta markerar stabilitet och understryker den svenska traditionen av blocköverskridande stöd för de internationella insatser Sverige gör.

Vi ska nu öka stödet till uppbyggnaden av Afghanistans egen armé och polis, så att landets regering gradvis kan ta ett större ansvar för landets säkerhet. Vi ska öka det civila stödet till Afghanistan. Vi ska fortsätta anpassa det militära bidraget efter uppgiften.

I vår tillförs svenska MEDEVAC-helikoptrar. Svenska soldater har vid ett antal tillfällen fått hjälp av räddningshelikoptrar från andra länder. Nu får vi bättre möjlighet att hjälpa egna skadade soldater, men också skadade från andra länder.

I dagens värld går det inte att bara stänga dörren till problem. Vi är i Afghanistan för det afghanska folkets skull, men också för att det påverkar Sveriges egen säkerhet.

Vi arbetar 48 länder tillsammans på ett entydigt FN-mandat. Den militära insatsen är nödvändig för säkerheten, men måste kompletteras med omfattande civil närvaro för att skapa en bättre framtid.

Soldater och befäl i FS 19: Ni har visat gott ledarskap, mod och beslutsamhet och gjort stor nytta för Sverige.

Jag vill framföra ett varmt tack till er alla och era anhöriga från mig, och från den svenska regeringen.

Annonser
%d bloggare gillar detta: