Försvarsmaktens rekrytering

Försvarsmaktens rekrytering har hittills gått mycket bra. Försvarsmakten har haft sju sökande per plats, både i rekryteringsomgång ett och två, till den nya frivilliga militära grundutbildningen.

I siffror räknat omkring 9 500 sökande till drygt 1 300 platser. Detta är en bild av det frivilliga intresse som finns att söka grundutbildningen och en framtid som soldat i Försvarsmakten.

Anställningen av heltidsanställda soldater, så kallat kontinuerligt tjänstgörande, går i stort sett enligt Försvarsmaktens plan.

Anställningen av deltidssoldater är ännu inte i takt med den planering Försvarsmakten redovisade i sitt budgetunderlag inför år 2011. Ett par tre hundra soldater uppges av Försvarsmakten hittills ha rekryterats på deltid, så kallat tidvis tjänstgörande, på frivillig väg på interimskontrakt, som är gällande fram tills dess att Personalförsörjningsutredningens förslag kommit på plats om knappt ett år. Och ÖB har ambitionen att denna eftersläpning skall arbetas ikapp de kommande åren.

Försvarsmakten kommer i år att lägga ytterligare kraft på kontraktering på frivillig grund av deltidssoldater. Det kontrakterade kompaniet i Halmstad 2010 är ett positivt exempel. Regeringen har i regleringsbrevet givit Försvarsmakten i uppdrag att prioritera rekryteringen av tidigare värnpliktsutbildade under 2011.

Det SVD beskriver idag är en ögonblicksbild i en flerårig reformprocess som Försvarsmakten bara är i början av. Den nya insatsorganisation skall vara intagen vid utgången av 2014, då huvuddelen av personalen i förbanden ska bestå av rekryterad personal. Den slutliga balansen i och bemanningen av insatsorganisationen med hel- och deltidsanställda soldater blir som känt sedan tidigare klar åren därefter.

Insatsorganisationen kommer dock att vara personellt uppfylld under hela omställningsperioden. Då utgörs insatsorganisationen av både krigsplacerade värnpliktiga och de nya soldatkategorierna.

Dagens siffror säger med andra ord inte så mycket om hur slutresultatet kommer att se ut. Regeringen kommer löpande följa hur kraven på insatsorganisationen uppfylls.

Annonser
%d bloggare gillar detta: