ÖB i Sälen

ÖB sa i Sälen idag att Försvarsmakten kan behöva nya resurser efter 2014, dvs under nästkommande försvarsbeslutsperiod. Inte minst lyfte han fram materielsidans framtida behov.

Ekonomin kommer prövas i samband med att nästa försvarsbeslut – som gäller just från 2015 – formas och underlagen för detta beslut inkommer.

Generellt är det så att försvarets uppgift ska styra dess utgift. Uppgift och utgift måste mötas. Pengar anslås efter inriktning, dimensionering och politikens uppdrag till Försvarsmakten.

Nästa försvarsbeslut kommer att förberedas på samma sätt som tidigare försvarsbeslut. Detta klargjorde Alliansarbetsgruppsrapporten om utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitik, som jag var ordförande för, redan i somras.

En omvärldsbeskrivning och en säkerhetspolitisk analys, där inte minst närområdet och utvecklingen i Ryssland är centrala delar, görs först. Utifrån denna analys dras slutsatser kring försvarets inriktning och dimensionering. Andra aspekter kring materiel kan likaledes analyseras. I det arbetet kommer synen på försvarsanslagens storlek efter 2014 att falla ut.

ÖB underströk att försvarets ekonomi är i full kontroll fram till och med 2014. Värt att notera är att ekonomin de senaste åren varit i god balans. 2009 resulterade i ett överskott om 2,5 miljarder kronor, vilket gav en stabil grund för försvarsreformen. 2010 bedöms försvarets ekonomi ha varit i bra balans, även om bokslutet ännu ej är klart. Med andra ord, uppgift möter idag utgift tämligen väl.

Oppositionen – som kräver miljardnedskärningar av försvarsanslagen när ÖB vill öka dom! – visar ingen öppenhet för ÖBs resonemang om prisökningar på materiel. Istället hävdar man att den reform som ÖB just berättat är i balans de kommande åren är för dyr.

Annonser
%d bloggare gillar detta: