Försvarsanslagens utveckling

I ett antal EU-länder görs nu betydande nedskärningar av försvarsanslagen. Sverige särskiljer sig tillsammans med t.ex. Estland, Polen och Finland, så till vida att vi planerar för oförändrade anslag eller svagt ökande anslag.

Det innevarande försvarsbeslutet bygger på detta. Försvarsmaktens ekonomi verkar också för 2010 landa i god balans. En utredning arbetar med att, jämfört med 2008, frigöra ca 2 mdr från stödverksamheter för att stärka den operativa verksamheten.

TT gjorde häromdagen en sammanställning av de svenska försvarsanslagens utveckling, baserat på budgetpropositionen.

Trots att siffrorna är tydliga sägs ibland att regeringen skär på försvaret. Så är inte fallet. Budgeten beräknas för en årlig uppräkning. I budgetpropositionen framgår följande:

mnkr
Utfall
Prognos
Budget
Beräknat
Beräknat
Beräknat
 
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Omr. Försvar*
37 698
39 642
41 340
42 065
42 915
44 244
Försvarsmakten
36 731
38 289
39 988
40 708
41 553
42 856
* I området Försvar ingår:
 
Försvarsmakten inkl MUST
 
Försvarets materielverk
 
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Försvarsexportmyndigheten
 
Officersutbildning, Försvarshögskolan
Försvarets radioanstalt
 
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet
Försvarsunderrättelsedomstolen
Annonser
%d bloggare gillar detta: