I andra världskrigets spår

I långa rader står dom. Hundratal efter hundratal av kritvita gravstenar över andra världskrigets allierade soldater.

De flesta är försedda med namn på stupade. Många markerar förlusten av okända soldater, eller soldater som anges vara begravda någonstans i området nära krigskyrkogården. Långt ifrån alla soldater har återfunnits. Namn finns inristade i tusental på minnesmonumentet, för att säkra att de koms ihåg.

Många föll när Japan intog Singapore 1942. Andra när Singapore återtogs. Men vissa föll så sent som 1946. Sporadiska strider förekom även efter freden, berättar den officer som medföljer på besöket.

På Kranji War Memorial i Singapore vilar soldater av en rad olika nationaliteter. En del var indier, andra australiensare, många var britter, andra malayer. De var av olika religion och bakgrund. Där finns både män och kvinnor. Sjuksköterskor och medicinsk personal likaså.

De flesta var meniga, men också höga officerare vilar där tillsammans med sina soldater.

Mest tänkvärd är ändå de stupade soldaternas ålder. Det är vanligt med gravstenar över unga män i 20-årsåldern. Några var bara 19 år då dom stupade.

Dom hade alltså kunnat vara med idag, om inte andra världskrigets strider hade förkortat deras liv. Beroende på vilket år de föll hade de då unga soldaterna varit i 85-90-årsåldern idag. Det är också ett mått på den tid de gick miste om. Mellan 1945 – och nu.

Betänk osäkerheten hos anhöriga till soldater som bara försvann och aldrig hittades. Hur länge frågorna fanns kvar som del av deras tankar. Betänk anhörigas funderingar över vad som kunde ha blivit, kamraters saknad av kollegor som förlorades under kriget.

Krigskyrkogården sköts liksom många liknande platser av en engelsk frivilligorganisation, för att bevara minnet – över stupade, men kanske också mer generellt över den tidens ansträngningar för att värna demokratin i Europa.

Kranji är ett av många monument över de enorma ansträngningar som de allierade gjorde för att värna Europa, och just här i Singapore kampen för att rulla tillbaka en angripare i Asien.

Därför är platser som Kranji värda besök än idag.

Annonser
%d bloggare gillar detta: