Gripen för Indien

I New Delhi mötte jag bl.a. min indiske kollega A.K. Antony.

Anledningen till att jag reste till Indien just nu var för att markera regeringens stöd för SAAB Gripen.

Men det finns också ett antal andra viktiga frågor att tala med Indien om just nu. Indien bedriver ett betydande utvecklingssamarbete med Afghanistan. Indien lägger dessutom betydande vikt vid upprätthållande av säkerheten för internationella sjötransporter och bekämpande av piratverksamhet i Indiska Oceanen. Det finns ett nytt MOU på försvarssidan mellan Sverige och Indien och den därtill hörande arbetsgruppen har just hållit sitt första möte. Vi ser fram emot ett andra möte under våren.

Indien står nu inför att kortlista ett antal plan, som man väljer att gå vidare i processen med.

Om några veckor är det Aero India, där en svensk delegation kommer att närvara. Statssekreterare Håkan Jevrell kommer tillsammans med bl.a. Håkan Espmark att representera Försvarsdepartementet där.

Gripen är ett väl beprövat stridsflygplan. Vi har själva flugit det mer än 120.000 timmar, med mycket goda erfarenheter. Samtidigt kommer Gripen NG att vara det modernaste planet i den indiska upphandlingen, eftersom nästa generation av Gripen utvecklas för att vara operativt just vid leverans till Indien. Konkurrenterna är några år äldre modeller.

Demonstratorn har flugit över 150 pass och har varit på plats i Indien.

Vi ser det faktum att Gripen är enmotorigt som en stor fördel, både vad gäller pris, driftskostnader och tillförlitlighet. ”Double the engines, double the trouble.” En betydande del av den tillkommande dragkraft som en extra motor ger går åt för att kompensera planets ökade tyngd.

Gripen har visat sig fungera väl vid höghöjdsbasering och är framtaget för att ha ”quick turn around times” och ”small ground crews”.

Inköpspriset ligger betydligt lägre än konkurrenternas, men ännu intressantare är att livscykelkostnaden är avsevärt lägre relativt många konkurrenter. Skulle Indien välja Gripen öppnar sig helt nya möjligheter till tekniskt samarbete på flygsidan.

Den indiske ministern Antony är inriktad på att skapa en öppen upphandlingsprocess som avgörs av de olika flygplanens egna meriter. Han är också mycket tydlig i sitt arbete mot all form av korruption.

Det är verkligen ett förhållningssätt jag välkomnar.

Annonser
%d bloggare gillar detta: