Försvarsdepartementet skärs ner med 10 procent

I slutet av förra året gjorde den rödgröna oppositionen upp med Sverigedemokraterna om att minska regeringskansliets budget med 300 miljoner kronor. Det har därefter hävdats att detta inte får några konsekvenser för regeringskansliet. Men det får tvärtom betydande konsekvenser.

Verksamheten inom Försvarsdepartementet är sedan tidigare mycket slimmad, det finns små möjligheter att spara mer endast på verksamhetskostnader. Då återstår personalkostnader.

Av departementets budget uppgår verksamhetskostnader knappt ca 20 procent medan personalkostnaderna utgör 80 procent. Vi har målinriktat arbetat för att ha en budget i balans. Fattas bara annat, det kravet ställer ju departementet på sina myndigheter. Departementet har lyckats med detta och vissa år tom lyckats anslagsspara, vilket nu ger oss lite extra tid när budgeten dras ner.

Departementet står nu inför en svår utmaning: Att klara riksdagens ökande vilja till återrapportering och vår egen vilja till kompetent myndighetsstyrning – men med färre tjänstemän.

I Försvarsdepartementets fall är besparingarna allvarliga då kraven på ekonomisk uppföljning och myndighetsstyrning är tydliga, samtidigt som en betydande försvarsreform ska verkställas.

Här finns också en principiell fråga. Sverige har små departement, men stora och självständiga myndigheter. Försvarsdepartementet har idag ca 165 anställda. Bara Försvarsmakten har idag ca 16.000 årsarbetskrafter och växer de kommande åren med ett antal tusen. Försvarsmyndigheternas totala budget är drygt 40 miljarder kronor. Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens Haverikommission tillkommer med budgetar om sammantaget ca 4 miljarder kronor. Försvarsdepartementets budget är 153 miljoner kronor efter neddragning.

Alla, inte minst riksdagen, medborgarna och media, förväntar sig självklart att departementet ska styra myndigheterna korrekt. Det förväntas att departementet ska följa varje myndighet, i varje del och som det verkar också allt mer på detaljnivå. Att departementets medarbetare så väl klarat att möta dessa höga krav visar bara hur engagerade och kvalificerade de är.

Proportionerna förändras nu mellan departement och myndigheter. När oppositionen i riksdagen drar ner regeringskansliets budget försämrar den möjligheterna till god myndighetsstyrning och uppföljning. Det kommer också oppositionen i riksdagen att bära ansvar för när krav på återrapportering ställs.

Riksdagsbeslutet var mycket olyckligt.

Det var olyckligt för att det påverkar många medarbetares framtid. För en del kan det innebära att de får lämna en arbetsplats, där de behövs och uppskattas. För dem som blir kvar riskerar arbetsbördan att öka.

Neddragningen Försvarsdepartementet tvingas till motsvarar 15-17 befattningar, vilket motsvarar ca 10 procent av dagens personalnivå.

Tack vare anslagssparandet kan neddragningen göras successivt fram till år 2013. Det innebär att vi förhoppningsvis kan minska personalnivån med naturliga avgångar. Risken kan dock inte uteslutas att vi i slutet av perioden tvingas säga upp medarbetare.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att mildra effekterna av oppositionens sparkrav för departementets medarbetare, men påståenden om att besparingen inte får några effekter är fel.

Annonser
%d bloggare gillar detta: