Möte i dag med Jaak Aviksoo

Jag har idag haft bilaterala överläggningar i Tartu med min estniske kollega Jaak Aaviksoo.

Vi möttes på Baltic Defence College, där jag också höll ett anförande om den svenska försvarsreformen och försvarspolitikens närområdesperspektiv. Baltic Defence College är intressant ur många aspekter. I grunden svarar skolan för de baltiska staternas behov av högre officersutbildning. Men där går elever – officerare och civila – från ett stort antal länder.

Sverige har sedan starten stött skolan. Det är för närvarande en svensk, som är biträdande kommendant för skolan.

Med Jaak Aaviksoo är alltid diskussionerna om utvecklingen i Ryssland särskilt intressanta. Vi utbyter regelbundet erfarenheter om utvecklingen och är i mycket överens i analysen.

Den estniske presidenten Ilves fick vid sitt anförande i Uppsala för några veckor sedan frågan om Estlands säkerhetssituation. Han svarade att man var helt trygga i sitt Natomedlemskap. Jaak Aaviksoo har tidigare sagt att Östersjöområdet är stabilare än någonsin tidigare, på grund av EU och Natos utvidgning.

Det finns anledning att nära följa utvecklingen i Ryssland. Sannolikheten för militär konfrontation bedöms som låg. Så framstår bilden i Estland. Vad gäller andra utmaningar ses risken för nya hot som IT-attacker och terrorism som avsevärt större.

Detta gäller också för Ryssland. Hur Ryssland självt uppfattar och beskriver sin säkerhetssituation de kommande åren blir intressant att följa. De utmaningar man verkligen står inför är demografiska problem, etniska motsättningar, migrationsströmmar och dessvärre som det verkar terrorism. Hoten kommer inte från Nato eller Europa. De västra gränserna är stabila, utvecklingen längs de södra och möjligen östra gränserna kan te sig osäkrare.

Annonser
%d bloggare gillar detta: