Samtal med Japan

Häromdagen hade jag besök av Japans nytillträdde ambassadör i Sverige, Yoshiki Watanabe. Besöket var unikt, såtillvida att det skedde i samband med de första formella samtalen mellan våra respektive försvarsdepartement, och ambassadör Watanabe åtföljdes av det japanska försvarsministeriets försvarsråd, (Director General for International Affairs), Hiroshi Oe.

Sverige och Japan har tidigare inte haft utbyte kring försvarspolitiska frågor på den nivån. Det är dock naturligt för Sverige att samtala med Japan i en rad frågor av gemensamt intresse.

Japan ligger långt från Sverige, men finns i en region av stor strategisk betydelse. Japan är ett av de länder, som på grund av sitt geografiska läge nära följer utvecklingen i Nordkorea. För några år sedan sände Nordkorea robotar i riktning Japan. Nordkoreas kärnvapenplaner oroar både i regionen och vidare internationellt.

Japan har inte erkänt Nordkorea, vilket Sverige gjort. Sverige har ambassader både i Seoul och Pyongyang. Sverige är ett av två länder som fortsatt har militär närvaro i Panmunjom, på gränsen mellan Nordkorea och Sydkorea, inom ramen för de neutrala ländernas övervakningskommission. Den svenska haverikommissionen deltog i den tekniska utredningen efter sänkningen av korvetten Cheonan.

Igår kom amiral Anders Grenstad till departementet för samtal, inför sitt tillträde som befälhavare för den svenska kontingenten i Korea. Att Sverige sänder vår tidigare marininspektör till Korea visar den vikt vi lägger vid säkerheten på den koreanska halvön.  

Sverige och Japan förenas också av att vi har samma grannland, Ryssland. Detta faktum uppmärksammas i princip aldrig, men ger god grund för samtal.

Ryssland och Japan har en långvarig diskussion om ögruppen Kurilerna. I förra veckan publicerade flera tidningar uppgifter om att de två första ryska Mistralfartygen skall placeras i Vladivostok. Ryssland vetter åt fler håll än ett.

I hela Ostasien sker därtill nu en mycket betydande upprustning av ett antal länders ubåtsvapen. När vi i Europa diskuterar anskaffning av enstaka ubåtar, sker den bildligt och bokstavligt i dussintal i denna region. Japan använder sedan länge svensk Sterlingteknologi, på licens, i sina ubåtar. Att berätta om nästa generations svenska ubåt och det svenska ubåtsvapnets utveckling är därmed naturligt.

Sverige och Japan är två av världens mest handelsberoende industriländer. Båda länderna är beroende av att sjövägar hålls öppna och handelsflöden kan ske utan störningar. Att piratverksamhet bekämpas och transporter skyddas är centralt för båda länderna.

Det är mycket positivt att utbytet med Japan kommit så väl igång.

Annonser
%d bloggare gillar detta: