Försvarsministermöte i Budapest

Skriver detta på planet hem från EUs informella försvarsministermöte i Budapest. Dagens diskussioner – som leddes av den Höge Representanten Ashton – ägnades till största delen åt militär förmågeuppbyggnad. Såväl dagens som gårdagens möte inleddes dock naturligtvis med uppdateringar kring läget i Libyen.

Det förra informella försvarsministermötet i Gent, hösten 2010, präglades av en mycket dämpad stämning. Många av de närvarande länderna stod och står inför mycket betydande nedskärningar av försvarsanslagen, mellan 5 och 45 procent, enligt dåvarande ordförande. Sverige, Finland, Estland och Polen är i princip de enda länder som avviker från detta. Neddragningarna behöver dessutom många länder klara samtidigt som de står inför behov av betydande försvarsreformer och är pressade av insatsen i Afghanistan. EUs försvarspolitiska samarbete behövde verkligen ny energi och en ny riktning.

Under hösten tog Sverige och Tyskland gemensamt initiativ till ett nytt samarbete kring förmågeutveckling. För svensk del handlar det bl.a. om att ta tillvara erfarenheter från det nordiska samarbetet och använda dem på EU-nivå.
EU-länderna beslutade på grundval av det svensk-tyska initiativet på senhöstens ministerrådsmöte att genomföra en analys av nya samarbetsmöjligheter, i tre led.

För det första ska länderna analysera vilka förmågor de anser måste fortsätta att vara strikt nationella.

För det andra ska länderna analysera vilka förmågor de skulle vinna på att samarbeta nära ikring och faktiskt dela, sk ”pooling and sharing”. Ett för Sverige känt exempel är SAC-samarbetet kring C17-plan.

För det tredje ska länderna avgöra vilka områden där det inte är nödvändigt att varje land har en egen nationell förmåga, utan kan förlita sig på att ett annat land erbjuder denna förmåga till fler länder. Exempel på detta ger diskussionerna kring samverkan om grundläggande flygutbildning, och det redan operativa Baltic Defence College.

Det svensk-tyska initiativet har tagits mycket väl emot av EU-länderna. Dagens diskussion kretsade kring initiativet. Analysarbetet pågår just nu i medlemsstaterna, med förhoppning om att ett första resultat att utgå ifrån ska komma under våren.

När Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen lite senare idag besökte mötet handlade diskussionen såklart om samarbetet Nato-EU. Det är tydligt att Anders Fogh Rasmussen verkligen vill lösa ut de knutar som begränsat samarbetet under så lång tid.

Annonser
%d bloggare gillar detta: