TV4 om Afghanistan

Svenska soldater tar risker för att värna andra från risker. Det är en djupt oegennyttig handling.

Den mycket tragiska händelsen då två svenska soldater och en tolk dödades har utretts av rättsvårdande myndigheter. Den ansvarige åklagaren har lagt ner förundersökningen. Försvarsdepartementet kan inte ha synpunkter på en förundersöknings bedrivande eller resultat.

Försvarsmaktens undersökningskommission har undersökt händelseförloppet.
Försvarsmakten har själv informerat om resultatet.

Frågor måste därför besvaras av Försvarsmakten respektive den åklagare som skötte förundersökningen.

Annonser
%d bloggare gillar detta: