ISAF-möte i Bryssel

I Bryssel möttes idag länderna i ”The Northern Grouping” – dvs Norden, de baltiska staterna, Polen, Tyskland, Storbritannien och Holland. Det första mötet i kretsen hölls i samband med det Nordisk-Baltiska försvarsministermötet i Oslo i höstas.

Det är inte fråga om en formell grupp, utan tanken är att informellt träffas för att lyfta fram våra länders gemensamma intresse av Arktis- och Östersjöfrågor. Men också andra aktuella frågor diskuteras. Givetvis ägnades en del av diskussionen åt läget i Libyen. Sjöröveriet utanför Somalias kust diskuterades också.

Mycket talar för att många länder nu av mycket rimliga skäl kommer att rikta blicken mot EUs södra närområde, Nordafrika. Vi har ett intresse av att också frågorna kring det östra närområdet finns långsiktigt på agendan.

Imorgon följer möte med ISAF-länderna om transitionen – överföringen – av säkerhetsansvar till afghanerna själva. Sist och slutligen är det den afghanske presidenten som beslutar var överföringen av säkerhetsansvar skall inledas och genomföras. Men mycket tyder på att processen kan inledas i år och kan följas av en andra omgång förhållandevis snart.

Målet är att afghanska styrkor skall kunna leda och genomföra insatser över hela landet. Det är för att skapa förutsättningar för denna överlämning som vårt styrkebidrag allt mer inriktas på att utbilda och stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna. Den svenska bidraget byter – förenklat – stegvis roll från stridande till stödjande.

Annonser
%d bloggare gillar detta: