Mycket komplicerad krishantering i Japan

De omfattande förlusterna av människoliv i Japan är oerhört tragiska.

Det Japan nu står inför, är i ett krishanteringsperspektiv utomordentligt komplicerat.

Dels därför att landet har drabbats inte endast av en katastrof, utan av flera på varandra följande mycket allvarliga händelser. Först jordbävning, sedan tsunami, efterskalv och därtill mycket allvarliga problem i flera kärnkraftverk. Och dels för att börskurserna faller och företag har svårt att upprätthålla produktionen.

Att hantera en katastrof är svårt, att hantera flera på varandra följande händelser av denna dignitet är en exceptionell utmaning.

Ofta sker en naturolycka eller katastrof vid ett i tiden avgränsat tillfälle och därefter kan följderna börja hanteras. Japan tvingas nu hantera flera kriser samtidigt. Men inte bara det. Det är också fråga om en mycket utdragen händelseutveckling med stora krav på uthållighet i berörda myndigheter och företag, samt psykologiska effekter bland allmänheten.

Tusentals liv har gått förlorade och ännu kan inte följderna av till exempel tsunamin och problemen i kärnkraftverken fullt överblickas.

Både bredden av de händelser som drabbat Japan och varaktigheten i händelserna ställer mycket stora krav på landets krishanteringsresurser. Japan är dock ett av världens mest utvecklade länder och med betydande teknisk förmåga och kapacitet. Deras krishanteringsförmåga är mycket välutvecklad. Japan kommer långsiktigt att ta sig igenom detta.

Annonser
%d bloggare gillar detta: