Viktigt svenskt stöd till Libyen

De senaste dagarna har jag hört en rad påståenden i media om att det libyska flygvapnet och luftförsvaret är utraderat och icke existerande. Att värdet av den svenska insatsen för att upprätthålla flygförbudszonen över Libyen därför skulle vara betydelselös.

Så är det inte. Våra resurser är tydligt efterfrågade.
Jag har inte lämnats någon information som slår fast att Libyens samtliga stridsflygplan och helikoptrar är utslagna. Tvärtom kan man anta att Libyen har ett antal flygplan kvar. Däremot är deras operativa status oklar och det är tveksamt om Kadaffi nu kan få upp dom i luften, eftersom flygbanorna sannolikt har slagits ut.

Skulle flygförbudszonen sluta att övervakas och upprätthållas så skulle detta dock kunna ändras på förhållandevis kort tid och flyg kanske ånyo kunna användas mot oppositionella civila i Libyen.

Sannolikt skulle dock helikoptrar kunna vara ett större hot mot civila i det korta perspektivet, just därför att de inte behöver samma infrastruktur på marken. Att hindra detta är en del av att upprätthålla flygförbudszonen.

Den bild vi har är att Libyens luftvärn till stora delar slagits ut. Men det finns ett antal olika system kvar – såväl robotluftvärn som kanonluftvärn. Det uppdrag som de svenska JAS 39 Gripen skall utföra är därmed inte riskfritt.

Annonser
%d bloggare gillar detta: