(S)amarbetsperson och breda lösningar?

Imorgon sägs det att socialdemokraterna skall utse ny ordförande i försvarsutskottet, efter Håkan Juholt.

Juholt har den senaste tiden understrukit att socialdemokraterna är ett klassiskt samarbetsparti. Valet av ny talesman i försvarsfrågor kommer att ge en indikation på hur partiet ser på breda överenskommelser framöver.

Både om Afghanistan och Libyen har det varit möjligt att komma fram med breda överenskommelser i riksdagen. Jag menar att detta är ett uttryck för ansvarstagande och det är till gagn för både Försvarsmakten och de kvinnor och män som gör insatser internationellt. Det är en hederssak att nu verkställa dessa uppgörelser på bästa sätt.

Redan när Håkan Juholt tillträdde som ordförande i försvarsutskottet efter valet så markerade jag att detta kunde öppna för breda överenskommelser.

Anledningen är att Håkan Juholt som mångårig ledamot av försvarsberedningen låg och stod bakom de rapporter om försvarets förnyelse som beredningen presenterade och som propositionen om det nya försvaret i hög grad byggde på.

Juholt har under sina år i försvarsfrågorna gjort sig känd för sin vilja till betydande förnyelse av försvaret. Hade han kvarstått som socialdemokraternas försvarstalesman under Mona Sahlin är det min övertygelse om att förutsättningarna för en bred överenskommelse innan propositionen lades hade varit goda.

Detta låg bakom att jag markerade i Sälen i januari på följande vis: ”De kommande åren är uppgiften för Alliansen att stödja Försvarsmakten i försvarsreformen. I arbetet framöver skulle jag välkomna om breda överenskommelser vore möjliga. Försvarsreformen bygger på brett omfattade underlag och jag kommer söka nya sådana närhelst så är möjligt.” Jag står fast vi det.

Nu är Håkans Juholts roll en annan än försvarstalesmannens. Huruvida detta påverkar hans syn på breda lösningar i försvars- och säkerhetspolitiska frågor får framtiden visa. Min förhoppning är att han i detta avseende förblir den han har varit och ser till försvarets bästa och behov av förnyelse.

En första indikation kan val av försvarstalesman ge. Blir det en
(s)amarbetsperson, som i grunden är för breda lösningar?

Men inte bara talesmannens person är såklart intressant. Det är vilket mandat han eller hon får av den nya partiledningen som utgör det egentliga vägvalet för socialdemokraterna i försvarspolitiken.

Låt oss helt enkelt hoppas att det blir försvarstalesmannen Juholts arv som lämnas vidare av partiledaren Juholt.

Annonser
%d bloggare gillar detta: