Frivillig rekrytering ”här för att stanna”

Som jag tog upp i en tidigare blogg kallar socialdemokraternas nye försvarstalesman rekrytering till Försvarsmakten på frivillig grund för en ”katastrof”. Något svårt att förstå kanske, då Försvarsmakten haft närmare 10.000 sökande på de första 1.200 platserna.

Detta ger nu upphov till krav på besked om vad Hultqvist vill göra med personalförsörjningen. Det han säger nu är att han inte begär att värnplikten ska tas tillbaka, trots påstådd ”katastrof”. Vad han vill är mer oklart.

Håkan Juholt däremot säger att han tror att den frivilliga rekryteringen ”är här för att stanna”.

Så här lät det på rapport häromdagen:

Rapport: Ny ordförande i Försvarsutskottet blir Peter Hultqvist från Dalarna. Han riktar idag kritik mot det nya sättet att rekrytera personal till försvaret byggt på frivillighet.

Peter Hultqvist: ”Det regeringen gjorde, det visar sig att det håller på att haverera.”

Rapport: Men är Socialdemokraterna då beredda att återinföra plikten?

Peter Hultqvist: ”Alltså, vi har tagit ett steg där plikten nu har försvunnit, och vilka steg vi är beredda att ta i ett senare skede och vilka ekonomiska konsekvenser det i så fall får, det får vi ta ställning till efterhand. Men, att det här som nu är, inte fungerar, det kan vi mycket tydligt se.”

Håkan Juholt: ”Det behöver vara fler kontraktsanställda, färre heltidsanställda. Men att det skulle vara en frivillig anslutning till försvaret, att man frivilligt skulle söka, det tror jag är här för att stanna.”

Det Håkan Juholt säger klargör att det trots allt kan finnas grund för framtida samtal.

Annonser
%d bloggare gillar detta: