Röra i oppositionen om luftförsvarsutredning

Imorgon skall riksdagen behandla försvarsutskottets betänkande där de fyra oppositionspartierna kräver en luftförsvarsutredning. Tolkningarna om dess uppdrag går redan vitt isär inom oppositionen.

Grundproblemet är att riksdagen faktiskt inte röstar om vad oppositionspartierna säger i media, utan om vad försvarsutskottet skriver i texten. Hur skall regeringen tolka ett tillkännagivande av riksdagen som redan innan det beslutas har försetts med flera olika uttolkningar av de partier som står bakom det?

Detta kräver oppositionen i försvarsutskottets betänkande att utredningen skall göra:

*Ett långsiktigt uppdrag.

”Utredningen bör ha ett längre tidsperspektiv, ta sikte på tiden efter 2040 och integrera dagens beslut med morgondagens tekniska utveckling och system.”

Det är möjligen inte alldeles lätt att se att en parlamentarisk utredning idag skulle kunna finna solid grund att stå på gällande en utveckling som inleds 30 år bort i tiden.

*Ett kortsiktigt uppdrag.

”Förslag om mer omfattande förändringar av flygstridskrafterna bör därefter underställas riksdagen i en proposition. (Efter utredningen alltså, som i alla fall MP tror kommer ta ett par år. Min kommentar)

Ett ställningstagande till luftförsvarets framtida utformning och stridsflygplanens förmågeutveckling på lång sikt kan ske t.ex. i samband med nästa inriktningsbeslut. (Det innevarande löper till utgången av 2014. Den enda förmågeutveckling som då kan vara aktuell gäller såklart just Gripen. Beslutet skjuts därmed framåt i tiden jämfört med tidigare ambition. Min kommentar)

Motionen om en kommitté om flygvapnets framtid är därmed delvis tillgodosedd och bör således bifallas delvis.” (Det S, SD, V och MP bifaller är en MP motion som behandlar förmågelyft av Gripen.)

 Det är denna skrivning som riskerar att försvåra och försena nödvändiga beslut om Gripens framtid.

Redan nu finns dock tre olika tolkningar inom oppositionen om vad utredningen skall göra och innebär.

1. Miljöpartiet. Mp anser att utredningen skall behandla Gripens kommande förmågelyft. Det kan innebära att beslut försenas och försvåras i flera år.

TT/SVT 12/4: ”Miljöpartisten Peter Rådberg utgår från att en sådan utredning, där alla riksdagspartier är med, även tar upp Gripens framtid. Han uppger att Super-Jas kan kosta mellan 40 och 60 miljarder.

-Det är gigantiska summor och det vore konstigt om utredningen inte också tittar på Gripen.

Enligt Rådberg behöver utredningen 1,5 till 2 år på sig.”

2. Socialdemokraterna. S hävdar att utredningen endast skall behandla tiden efter 2040. Gripenfrågan skall hanteras separat.

Newsmill 20/4. ”Siktet i en luftförsvarsutredning är långsiktigt inställt, medan beslutet om JAS-gripens framtid måste fattas under de närmaste åren.

” SVD 15/4: ”Det handlar nämligen om att ta sikte på tiden efter 2040.

” TT/SVT 12/4: ”Försvarsutskottets ordförande, Peter Hultqvist (S), anser inte att en luftförsvarsutredning skjuter på beslutet om Gripens framtid. -Den bollen ligger hos regeringen, säger Hultqvist.”

3. Sverigedemokraterna. Newsmill. ”I statens budget för 2013 bör därför en första beställning av 10 st JAS Gripen i version E/F ingå…”

Men SD gör upp med tre partier som kräver miljardnedskärningar av försvarsbudgeten, bl.a. vänsterpartiet, om en utredning som alltså innebär att beslutet om Gripen riskerar att senareläggas.

Annonser
%d bloggare gillar detta: