Betydande framsteg i rekrytering av deltidsanställda soldater

Rekryteringen av tidvis tjänstgörande soldater med stöd av interimskontrakt har varit mycket framgångsrik under 2011. Det framgår av årets första kvartalsrapport från Försvarsmakten.

Under året har en tillväxt från 200 till drygt 2400 tidvis tjänstgörande soldater skett, vilket enligt Försvarsmakten är målet för 2011. Det ÖB sa i början på året, att han bedömde att antalet interimskontrakt som vid den tidpunkten släpade efter skulle gå att arbeta ikapp, visar sig uppenbarligen stämma.

Försvarsmaktens rekrytering av heltidsanställda soldater har också gått snabbare än planerat, främst genom anställning av tidigare utbildade soldater.

Att rekryteringen till grundläggande militär utbildning, GMU, har varit mycket framgångsrik är känt sedan tidigare, med 22 000 sökande på 2400 platser i de tre första rekryteringsomgångarna. Att rekryteringen av anställda soldater gått så snabbt är en anledning till att Försvarsmakten överväger att reducera antalet GMU-platser under hösten. Försvarsmakten vill takta utbildning och anställning. Sannolikt har rekryteringskraften underskattats.

Tidigarelagda heltidsanställningar av soldater innebär också högre anslagsbelastning än Försvarsmakten planerat. På den negativa sidan är ledighetsskulden högre än myndigheten tidigare räknat med.

Därutöver medför det tredje och fjärde steget i PRIO ökande kostnader. Värt att notera är att genomförandet av dessa steg ifrågasatts av bl.a. Försvarsstrukturutredningen.

Försvarsmakten kommer under de återstående tre fjärdedelarna av året att arbeta för att balansera detta för att undvika anslagskredit. Man gör det med avsikt att freda förbandsverksamheten, repetitionsutbildningar och övningar för de nya soldaterna. Departementet kommer nu att begära att Försvarsmakten redovisar hur höga ambitioner i rekryteringstakten möts av arbetet för balans på anslaget.

Annonser
%d bloggare gillar detta: