Möte med FS 21

Idag åker jag till Kungsängen för att träffa soldater och befäl i FS21, inför deras rotation till Afghanistan.

Jag skulle ha besökt Afghanistan denna vecka, men resan fick på grund av läget ställas in.

FS21 kommer att verka i norra Afghanistan under en tid då säkerhetsläget är ett annat – och mycket svårare – än för bara ett par år sedan.

Sverige uppträder tillsammans med afghanska säkerhetsstyrkor i områden där det finns problem – just därför att där finns problem. I insikt om att problemen växer sig ohanterliga om de inte möts i tid. Sverige lyckas nå resultat och effekt av insatser och operationer.

Sveriges ansvar är att möta de risker förbandet möter med rätt utbildning, övning och materiel, en väl fungerande sjukvårdskedja och gott ledarskap.

Under flera år var bristen på svensk helikopterkapacitet i Afghanistan på goda grunder mycket omdiskuterad.

Nu finns svenska helikopter 10B på plats på Marmal och stärker bl.a. förmågan till medicinsk evakuering. Att Sverige nu slutförhandlar om anskaffning av 15 stycken Black Hawk-helikoptrar är uttryck för vår vilja att ha helikopterförmåga på plats också efter april 2013, då insatsen med helikopter 10B avslutas.

De senaste åren har fordonsparken i princip bytts ut, från Toyota Landcruisers till Galten och CV90. Pansarplåtens tjocklek är viktig, men viktigast av allt är kvaliteten på soldater och förband. Att förbandet är väl utbildat och övat. Att gruppen fungerar väl och löser uppgiften tillsammans. Goda befäl och gott ledarskap.

De erfarenheter vi dragit i ISAF har höjt ribban för den svenska insatsorgansiationen.

Annonser
%d bloggare gillar detta: