Försvarsmakten stoppar inte anställningar av soldater

Försvarsmakten stoppar inte anställningar av soldater, så som det under dagen spekulerats kring i media, utan följer sin plan. Jag har på förmiddagen ställt frågan till Försvarsmaktens generaldirektör, Ulf Bengtsson.

Tvärtom är det så att rekryteringen både till utbildning och anställning gått över all förväntan. Målen för året är därmed snart uppfyllda. Försvarsmakten vill inte utbilda soldater om inte behov av anställning finns i anslutning till utbildningens genomförande.

Man har i år ca 3800 heltidsanställda soldater och 2450 deltidssoldater enligt interimskontrakt. Där är årets mål ca 2400 stycken.

Försvarsmakten har ingen förändrad planering för 2012 gällande vare sig utbildning eller anställningar av soldater. Behovet bedöms fortsatt vara drygt 3000 utbildningsplatser under 2012, främst riktade mot anställningar för att täcka vakanser, deltidsanställning, hemvärn och specialistofficerare.

Resonemanget om att skjuta på anskaffning av splitterskyddade fordon känner GD inte alls igen.

Annonser
%d bloggare gillar detta: