Ingen ändrad planering för 2012, enligt Försvarsmakten

Dagens artikel i SVD bygger enligt GD Ulf Bengtsson, som jag talade med på förmiddagen, på en felaktigt inskriven siffra i Försvarsmaktens kvartalsrapport. I en tabell står att antalet heltidsanställda soldater under nästa år skulle gå från 3800 till 4800. Försvarsmaktens planering är dock att antalet heltidsanställda under 2012 skall vara 3800. Detta i enlighet med både budgetunderlag11 och budgetunderlag12.

Det var detta besked om korrekturfel Försvarsmakten gav regeringen igår – det var inte ett besked om vare sig ändrad planering, anställningsstopp eller reducering av antal soldater under 2012.

Det är bra att Försvarsmakten granskat sina siffror och det är viktigt att man nu arbetar med en bättre kvalitetssäkring.

Under 2011 kommer antalet heltidsanställda soldater och soldater med interimskontrakt att vara ca 3.800 plus 2.400, dvs 6.200 soldater. Under året kan ytterligare tillväxt av soldater med interimskontrakt komma att ske.

I den nya insatsorganisationen skall när den är uppfylld inklusive officerare och specialistofficerare 28.000 personer finnas i stående och kontrakterade förband. 16.000 av dessa skall vara kontinuerligt (6900) och tidvis tjänstgörande (9200) soldater. Tillväxten av antal soldater har under 2011 varit mycket hög.

Under nästa år kommer enligt Bengtsson GMU att genomföras för rekrytering av tidvis tjänstgörande soldater, hemvärn, specialistofficerare samt ersättningsrekryteringar. Det är alltså fel att tala om anställningsstopp.

Fler rekryteringar än Försvarsmakten räknat med har i år kunnat göras från det sk magasinet med tidigare värnpliktsutbildad personal, vilket påverkar behovet av antal platser i höstens GMU-omgång.  

Annars har ÖB att fylla upp behovet av flera olika personalkategorier samtidigt – kontinuerligt tjänstgörande soldater, tidvis tjänstgörande soldater, hemvärnssoldater och specialistofficerare – genom inflödet från den frivilliga grundutbildningen. Graden av uppfyllnad kommer inte att vara exakt lika i de olika kategorierna vid varje givet tillfälle under uppbyggnadsperioden. Nästa år är ÖBs prioritering hemvärn och tidvis tjänstgörande soldater.

Annonser
%d bloggare gillar detta: