Öppenhet för förlängning rimlig

Flera saker har förundrat i de senaste veckornas debatt om den svenska Libyeninsatsen. En av dem är varför socialdemokraterna valde att besvara en fråga – som ännu inte ställts. Det är såklart frågan om förlängningen av det svenska bidraget, som jag syftar på. Det rimliga hade varit att invänta dialog kring förlängning, där förutsättningarna kring insatsen hade kunnat klargöras, innan partiet tog ställning.

Frågor som borde ha varit relevanta också för socialdemokraterna hade varit: FN:s mandat och inställning till insatsen, Natos syn på behov av förmågor, resultat av den samlade insatsen så här långt, ekonomi för en förlängning, samt Försvarsmaktens förmåga att leverera en förlängning. Allt detta i perspektiv av situationen på marken i Libyen. Men utan svar på någon av dessa frågor stängde Socialdemokraterna dörren för en förlängning.

På samma sätt har jag förundrats över en del av de uttalanden som gjorts kring den svenska insatsens effekt. Ibland har den svenska insatsen för att upprätthålla flygförbudszonen beskrivits som närmast meningslös, eftersom flygförbudszonen redan skulle vara verkställd och alla libyska stridsplan påståtts vara utslagna. Så var det inte tidigare – så är det inte nu.

När så bilder av libyska stridsplan nu publiceras, så blir detta en tydlig dementi av dessa tidigare uttalanden och utgör nu skäl för insatsen och en öppenhet för förlängning.

Vi vet att den libyska regeringen fortsatt använder helikoptrar, i strid med flygförbudszonen. Det är också så, att skulle upprätthållandet av flygförbudszonen upphöra, så skulle regimen kunna få upp stridsflyg i luften igen. Jag nämnde i samband med beslutet om insatsen att det sannolikt fanns baser, som inte var utslagna, utan möjliga att bruka om det internationella trycket skulle upphöra.

Den svenska spaningsförmågan har bevisat sig vara av hög internationell klass och har tillfört den samlade insatsen mycket. Denna förmåga var en aspekt som var mycket sparsamt diskuterad innan insatsen, men nu får berättigad uppmärksamhet

Sammantaget finns anledning att känna stolthet över insatsen Sverige gör just nu. Vi hade gärna sett dialog med oppositionen om förlängning. Hur Socialdemokraterna förhåller sig framöver kan dock bara de själva svara på.

Annonser
%d bloggare gillar detta: