Håll öppet, Urban

En erfarenhet från de senaste veckornas debatt om den svenska insatsen i Libyen är att det är klokt att inte alltför definitivt besvara frågor som ännu inte har ställts. Socialdemokraterna var säkra på att svaret var nej – men som svar på vilken fråga?

Beslut brukar bli bäst när dom är underbyggda. Svaret på frågan om förlängning av den svenska Libyeninsatsen bör rimligen grundas i situationen på marken, när beslut behöver tas. Vilken uppgift behöver lösas? Beslut bör också grundas i den svenska förmågan att bidra med efterfrågade resurser. Den pågående insatsens mål och resultat analyseras och redovisas, ytterst ger FNs säkerhetsråd mandat för insatsen och dess inriktning.

När detta finns på bordet finns anledning att söka samtal mellan partier och möjlighet för partier att ta välgrundad ställning.

I DN idag säger Urban Ahlin: ”Jag vill också ha en kraftig minskning av det militära bidraget och en ökning av de civila insatserna. Hur stor förändringen blir får avgöras av läget på marken.” Detta med anledning av att mp, som jag tolkar DN, inför höstens förhandlingar kräver en kraftig minskning av de svenska militära utgifterna för Afghanistaninsatsen.

Det är bra att Ahlin är öppen för att läget på marken måste styra, men om jag förstår det rätt ska det endast tillåtas styra hur stor en minskning skall vara.

Ytterst handlar det svenska bidragets storlek och utformning både om förbandets förmåga att lösa uppgiften och om soldaternas säkerhet.

I grunden finns en bred överenskommelse om närvarons utveckling.

Brett samförstånd i riksdagen kring Sveriges internationella insatser är viktigt och nödvändigt. Det spelar också stor roll för de kvinnor och män som utför insatserna. Det är en del i politikens ansvar att beslut fattas på solid och aktuell kunskapsgrund, som de som står bakom en insats får ta del av.

När man väl ingått en överenskommelse är det en hederssak att stå bakom den och verkställa den. Jag kan bara hoppas att inte diskussionen om den svenska insatsen i Afghanistan drabbas av samma tidiga låsningar som den i Libyen. Försvarsmaktens underlag inför senhöstens proposition har inte ens inkommit än.

Annonser
%d bloggare gillar detta: