Allvarliga MP-beslut om insatser

I skymundan av valet av språkrör behandlade miljöpartiet idag säkerhetspolitiska frågor.

Det resulterade enligt TT i krav på förbud för all vapenexport för militära syften, på att svensk säkerhetsstödjande trupp inte skall få delta i strid i Afghanistan och i krav på stopp för svenskt deltagande i icke FN-ledda internationella insatser.

Konsekvenserna av om dessa krav förverkligades skulle bli mycket allvarliga. Jag vill fokusera på kravet om stopp för deltagande i insatser internationellt, som inte leds av FN.

Den EU-ledda insatsen Atalanta utanför Somalias kust skyddar i enlighet med ett entydigt FN-mandat bl.a. FNs matleveranser via World Food Programme. Sverige har deltagit med två marina bidrag och lett insatsen en gång. Kanske en miljon människor i Somalia är beroende av att maten kommer fram. Skulle denna insats vara fel därför att den inte leds av FN?

FN har inte kapacitet att självt verkställa alla de mandat som säkerhetsrådet beslutar. Vissa insatser är därtill av sådan komplexitet att endast Nato kan utföra dem. Det är inte mot FNs vilja som EU och Nato leder insatser – det är i samförstånd. Därtill krävs i många situationer samverkan mellan alla stora organisationer för att lösa uppgiften på marken.

Om endast FN nu plötsligt skulle kunna accepteras för att leda insatser internationellt kommer många av säkerhetsrådets mandat aldrig att kunna verkställas. Det skulle bli en farligare värld och utsatta civila skulle många gånger tvingas att vänta på en internationell hjälp som aldrig kommer.

Vare sig insatserna i och för Tchad, Kosovo, Somalia, Libyen eller Afghanistan skulle vara valida att utföra, om jag förstått rapporteringen om dagens MP-beslut korrekt. Det säger sig självt att detta inte skulle stärka internationell fred och säkerhet.

Det är efter de senaste veckornas debatt om insatser endast alltför uppenbart att oppositionens försvars- och säkerhetspolitik dessvärre just nu har reducerats till en säga-inte och säga-nej politik.

Men säkerhetspolitik är på riktigt. Det får konsekvenser vad partier säger. Givet att rapporteringen är korrekt, så är den linje de nu beslutat inte genomförbar, konsekvenserna för internationell fred- och säkerhet och för Sveriges ansvarstagande i världen skulle helt enkelt bli för stora.

Annonser
%d bloggare gillar detta: