Veterandagen 29 maj

Idag deltog jag på veterandagen för att visa erkänsla och uppskattning till alla veteraner som tjänstgjort i internationella insatser. Mitt anförande finner du här.

Vänner,

Internationell solidaritet, och ansvarstagande för internationell fred och säkerhet är en svensk tradition. Sverige har gjort insatser internationellt under hela efterkrigstiden.

Militära insatser sker på mandat från FNs säkerhetsråd, under ledning av FN, EU eller Nato.

Ett stort antal svenskar har förlorat sina liv under dessa insatser. Många har skadats. Alla i insatser har valt att ta risker för egen del, för att värna andra människor ifrån risker. Alla har valt att vara borta från familj och vänner under långa perioder – för att göra en skillnad.

Sverige har genom både civila och militära insatser, i en lång rad kriser och konflikter genom åren, gjort skillnad för människor. Nu är vi framme vid en punkt där staten bättre kan göra en skillnad för alla dom som utfört och utför dessa insatser. Dom är förutsättningen för att Sverige skall kunna verka i världen. Utan soldater, sjömän, poliser, kustbevakare, räddningsarbetare och biståndsarbetare som ställer upp när det behövs så blir det inga insatser.

Att bättre ställa upp för Sveriges veteraner är rätt och riktigt, men det spelar också roll för den framtida rekryteringen till insatser. Att statens stöd upplevs rillräckligt påverkar också insatsernas folkförankring.

Dom som utför Sveriges internationella insatser gör det på uppdrag av regering och riksdag. Det breda stödet måste finnas och kännas.

Sverige möts av stor respekt för dom insatser vi gör. Det svenska försvaret, MSB, KBV, Polisen, Sida, Folke Bernadotteakademin och Kriminalvården har förmåga att leverera kvalitet och effekt – detta är också bilden andra länder har av det Sverige gör i bl.a. Afghanistan, Kosovo, Korea, Libyen, Haiti och Afrikas Horn. Där krisen kommer finns Sverige.

För mig är det centralt att visa uppskattning för alla veteraners insatser för Sverige, och för freden.

Denna dag, den 29 maj, är ett led i detta tack, liksom nya medaljer och ett nytt veteranmonument. Nästa år är det tänkt att denna ceremoni skall ha funnit sina varaktiga former, för alla som vill visa uppskattning för svenskar i insatser.

Men en god veteranpolitik börjar redan innan insats med rätt utbildning och övning inför insatsen, om tydlighet om uppdragets krav och med bra information till soldaternas familjer.

Under insats handlar det om gott ledarskap, tillgång till rätt materiel, snabb ”debriefing” efter svåra händelser, om en väl fungerande sjukvårdskedja, och om god information till anhöriga.

Efter insats är uppföljning nödvändig. Att finna de som drabbats av fysiska eller psykiska besvär och att kunna hjälpa dom. Problem med post traumatisk stress kan förstärkas över tid om de inte behandlas.

Också anhöriga gör insats. Dom berörs varje dag av insatsen. De läser om den, tänker på den, sina anhöriga och på vad som händer. Utan förstående anhöriga ingen insats.

Jag vill tacka alla Sveriges civila och militära veteraner, alla i pågående insatser och alla anhöriga å den svenska regeringens vägnar, för visat ledarskap, mod och beslutsamhet. Jag vill tacka alla de ideella krafter som arbetar med att stödja Sveriges veteraner.

Må denna dag forma starten på en god tradition.

Annonser
%d bloggare gillar detta: