Mycket gott mottagande för det svenska bidraget

Den Natoledda insatsen i Libyen förlängs. Det beslutet bekräftade Natos försvarsministrar under mötet i Bryssel idag.

Det förlängda svenska bidraget, som jag presenterade på mötet, togs mycket väl emot. Sverige var det enda partnerland som SACEUR, Natos högste militära befälhavare, och centrala medlemsländer särskilt uppmärksammade i sina inlägg.

Det svenska bidraget var därtill det enda tydliga större nya bidraget som aviserades på mötet. Flera länder fortsätter med samma bidrag som förut och i flera länder pågår beslutsprocessen.

SACEUR:s bedömning är att insatsen har räddat tiotusentals människoliv, från regimens våld, som riktas direkt mot civila. Mer än 10 procent av Libyens befolkning har flytt.

Bedömningen här är att Gadaffi försvagas kontinuerligt. Olika uppskattningar ger vid handen att han förlorat mellan 50 och 80 procent av sin militära förmåga. Bedömningen är också att han inte kommer att kunna hålla sig kvar vid makten.

Diskussionen måste därför redan nu också inriktas på hur omvärlden skall stödja postkonflikt-situationen i Libyen. Anders Fogh Rasmussen lade fram och fick stöd för tre principer för Natos framtida roll.

1. FN och Kontaktgruppen skall ha den ledande rollen i postkonflikt-arbetet
2. Nato kan lämna visst stöd, givet att FN efterfrågar det
3. Nato skall inte ha trupp på mark

Skulle No Fly-zonen eller vapenembargot fortsatt behöva upprätthållas kan detta ske av Nato. EU kan ha en roll i säkerhetssektorreform, uppbyggnad och humanitära frågor.

Annars är det uppenbart att både USA och Nato liksom ett antal medlemsländer efterfrågar större insatser från fler Natomedlemmar. De insatser som görs av Natos partnerländer uppskattas mycket. Detta blev tydligt när jag bytte några ord med USA:s försvarsminister Bob Gates under mötet.

Annonser
%d bloggare gillar detta: