Korea – välstånd i syd och förtryck i nord

När man flyger över världsstaden Seoul är det svårt att föreställa sig hur skövlat Sydkorea var efter Koreakriget, som pågick 1950-53. Vi talar om ett land som befann sig i stor fattigdom så sent som på 1960-talet.

Sedan ett par decennier är Sydkorea inte bara en demokrati, utan också en marknadsekonomi med en BNP per capita på cirka 21.000 USD. 85 procent av en årskull går högre utbildning. Landet exporterar och importerar ungefär lika mycket som Sverige, sett som andel av BNP. Sydkorea har många världsledande företag, som Samsung, LG, Daewoo och Hyundai/KIA.

Seoul har drygt 10 miljoner invånare och växer så det knakar – det byggs överallt.

Sydkoreas enastående utveckling kan endast mycket få länder i världen mäta sig med. 50 miljoner koreaner lever här i frihet, demokrati och med goda och stadigt ökande välfärdsambitioner.

Nordkoreas 23 miljoner invånare har ingenting av detta.

De lever i världens sannolikt hårdaste diktatur, i det mest slutna och kontrollerade landet i världen. Landet är mycket fattigt, och uppåt ¾ av ekonomin bedöms av vissa vara svart. Var tredje barn bedöms vara undernärt. Det råder konstant och strukturell brist på mat.

Amnesty publicerade nyligen en rapport där de uppskattar att landet håller kring 200 000 människor i politiska fångläger. Det finns många uppgifter om hur regeringen bryter mot de mänskliga fri- och rättigheterna. Dödsstraff, försvinnanden och tortyr drabbar oliktänkande och anhöriga till misshagliga individer.

Vid gränsen mellan Syd- och Nordkorea lever det kalla kriget fortfarande. Jag skall återkomma om säkerhetsläget och situationen vid den demilitariserade zonen, men ingenstans på jorden framstår konsekvenserna av skilda politiska ideologier så tydliga som där. Titta åt söder – och se ett välmående land med välmående människor. Blicka åt norr – och finn ett folk i förtryck och fattigdom.

Annonser
%d bloggare gillar detta: