Beräkning av ökade utgifter för GMU knappast hållbar

Försvarsdepartementet har gått igenom SVDs beskrivning av ökade kostnader för avhopp från grundläggande militär utbildning, med grund i en FOI-rapport från hösten 2010.

Det är svårt att se att SVDs siffra håller.

Är avhoppen 15 % från den samlade GMU, så tillkommer inga kostnader alls, enligt FOI-rapporten som man hänvisar till, eftersom den nivån är inräknad av Försvarsmakten.

Är avhoppen 20 % så ökar kostnaden kortsiktigt – för bl.a. ersättningar och övningar – med 75 miljoner, enligt FOI.

På den första GMU-omgången var avhoppen 16 %. På den andra uppges nu det vara ca 20 %. Underlaget är där 60 personer – som används som grund för att den generella avhoppssiffran skulle bli så hög för all GMU, varje år.

Försvarsdepartementet kan inte se annat än att SVD dock utgår från 30 % avhopp per år på hela den frivilliga grundutbildningen, vilket teoretiskt skulle kunna ge 245 miljoner i extra kostnader enligt FOI. Men den nivån föreligger alltså inte och till detta lägger SVD ett antagande från FOI om att grundorganisationen då måste byggas ut.

Om grundorganisationen hade varit så slimmad att inga fler rekryter kunde tas emot så hade den behövt byggas ut om utbildningsbehovet ökade. Nu är det inte så, då det snarare finns en viss överkapacitet i dagens infrastruktur.

Bara så kan Försvarsdepartementet se att man kan komma upp i de 745 miljoner SVD talar om. Det är alltså inte siffror från vare sig Försvarsmakten eller Försvarsdepartementet, som SVD använder.

Men även om avhoppen någon gång skulle bli så höga som 30 %, så skall det ställas mot värnpliktssystemet där 70 % inte gick vidare i Försvarsmaktens insatser eller som officerare.

Annonser
%d bloggare gillar detta: