Hälsoskäl bakom avhopp

SvD skriver idag om rekryteringen till försvaret. Försvarsmakten har hittills slutfört en enda grundutbildningsomgång i det nya systemet, där uppgick avgångarna till 16 procent.

Under värnpliktstiden var avgångarna tio-tolv procent, men det är inte jämförbara siffror eftersom värnpliktiga naturligen var förhindrade att självmant lämna utbildningen.

I den andra grundutbildningsomgången, som är mindre i omfattning, handlar det enligt uppgift om cirka 60 av 300 inryckande som inte fullföljer utbildningen. Det statistiska underlaget är alltså synnerligen begränsat ännu.

Att fler rekryter än Försvarsmakten tidigare bedömt hoppar av visar att urval och tester kan behöva utvecklas i rekryteringsförfarandet. Det visar också vikten av att Försvarsmakten ger en rättvisande bild av utbildningen i sina rekryterings- och informationskampanjer. Det visar också att utbildningen är intensiv och ställer krav på rekryterna.

Men det absolut dominerande skälet till avhopp i omgång ett var dock hälsoskäl. Fel förväntningar inför utbildningen anges som skäl för hälften så många avhopp som hälsa, enligt en redovisning från Försvarsmakten.

Frivilligt rekryterade soldater kommer att ställa högre krav på den grundläggande militära utbildningens innehåll och kvalitet. Det är bra att kraven ökar för det är kvalitetsdrivande och ger bättre soldater.

Pliktutredningen utgick från en rekryteringsgrad om ca 70 procent från GMU:n. Försvarsmaktens antagande var 85 procent. De begränsade erfarenheter vi har hittills pekar på ett resultat någonstans mellan dessa siffror.

Regeringen angav i propositionen ”Modern personalförsörjning för ett användbart försvar” att vi inte utesluter att rekryteringsgraden från GMU kan komma att bli lägre än den som Försvarsmakten antagit, och att Försvarsmakten mot denna bakgrund måste upprätthålla en beredskap för att öka eller minska utbildningsvolymerna i förhållande till de erfarenheter som kommer att vinnas under de närmsta åren.

Försvarsmaktens rekrytering till GMU:n går mycket bra. Försvarsmakten har haft ett mycket högt söktryck till den frivilliga militära grundutbildningen, med tio sökande per plats.

Den första omgången av GMU ledde till att sjuttiosex procent av de som ryckte in på utbildningen kunde anställas som soldater. Det är det omvända förhållandet jämfört med värnpliktssystemet, då sjuttio procent eller mer av soldaterna inte ville fortsätta i Försvarsmakten efter utbildningen.

Kvaliteten på rekryterna har hittills varit högre än under de senaste omgångarna av mönstring för värnpliktstjänstgöring. Försvarsmakten har i princip redan nu nått årets mål för anställning av soldater.

Annonser
%d bloggare gillar detta: