Sända värnpliktiga mot yrkesförband vore oansvarigt

Publicerar även här min replik i SvD i dag, på Wilhelm Agrells Brännpunkt i går:

Wilhelm Agrell har helt fel i sin beskrivning av det nya personalförsörjningssystemet.

Hot mot Sverige kan komma mycket hastigt och det är inte längre den gamla tidens värnpliktsförband som Sverige riskerar att möta, utan förband med en hög andel professionella soldater. Den svenska försvarsreformen följer nämligen mycket väl utvecklingen i andra länder – inklusive Ryssland. Att sända svenska värnpliktiga mot yrkesförband vore direkt oansvarigt.

Försvaret av Sverige bygger inte på värnpliktsförband som vid gräns möter en ankommande invasionsstyrka. Den stora förändringen är att försvarspolitiken nu präglas av ett tydligt närområdesperspektiv. Sverige skall kunna verka stabiliserande i närområdet, för att tillsammans med andra hindra kris från att bli konflikt, som når våra gränser.

Värnpliktsförbanden var olagliga att använda i Sveriges eget närområde – Norden, Östersjöområdet, EU – och fungerade därför inte för att möta den nya tidens hotbild.

Det är framförallt den nationella försvarsförmågan som stärks med den nya insatsorganisationen. Förmågan till insatser internationellt byggde redan på frivillig rekrytering och anställda soldater och sjömän.

Försvaret av Sverige däremot byggde före försvarsreformen på en mycket liten nationell insatsorganisation, med utomordentligt låg tillgänglighet. Det tog tre år att få 30000 man på fötter. Då hade den moderna tidens konflikter sedan länge kommit och gått.

Men kanske viktigast är kvalitetsaspekten. Värnpliktsförsvaret höll inte den kvalitet som vi nu får med anställda soldater och sjömän, vars jobb det är att öva och göra insats på heltid.

En ann är inte så god som en ann, när det gäller försvarsförmåga. Proffs slår amatörer. Ingenting är därför viktigare för den nationella försvarsförmågan än bättre utbildade och övade soldater och förband, kombinerat med den rad av betydande materielanskaffningar vi nu genomför.

Annonser
%d bloggare gillar detta: