Korvetten Cheonan var 88 meter lång

Den 26 mars 2010 klövs korvetten Cheonan på mitten av en torpedexplosion. Torpedexplosionen sände först fartyget uppåt, när det sedan föll tillbaka igen hade explosionens gaser tvingat bort vattnet under fartygets mitt, varför det där saknades bärighet. Fartyget knäcktes och sjönk. Allt enligt den internationella undersökningskommissionens rapport.

46 sjömän omkom omedelbart. Det är lätt att förstå händelsens betydande allvar.

Fartyget bärgades och står nu uppställt på den Sydkoreanska andra flottans hemmabas. Plåtarna är böjda inåt, tydliga bubbelmärken finns på skrovet. Inga skador efter direktkontakt med explosionen är synliga.

Sverige tillfrågades omedelbart efter sänkningen om vi ville ingå i den internationella kommission, som tillkallades för att utreda händelsen. USA, Canada, Australien och Storbritannien deltog också.

Vi valde att delta för att bidra till att skapa en möjlig politisk väg att hantera situationen. Så blev också utfallet, händelsen fördes till FNs säkerhetsråd, efter rapportens färdigställande.

Statens Haverikommission ledde den svenska delegationen, som också omfattade experter från Försvarsmakten och FOI.

Utredningen ägde rum i tre steg.

Det första var att avgöra vad som sänkte Cheonan. Inre eller yttre explosion? Mina eller torped? Kommissionens svar blev torped.

Det andra steget blev att avgöra vilken sorts torped det var fråga om. Sydkorea hade bärgat delar från havsbotten, som kommissionen identifierade såsom varande av nordkoreansk typ och produktion.

Det tredje steget deltog inte Sverige i, eftersom det var en underrättelsebaserad analys av vilka ubåtar som fanns i området vid den intressanta tidpunkten. USA och Sydkorea konstaterade därmed att en nordkoreansk ubåt avfyrat torpeden.

Neutral Nations Supervisory Commission, NNSC, där Sverige ingår, har studerat rapporterna om Cheonan och står bakom slutsatserna. NNSC konstaterade också att sänkningen av Cheonan skedde i strid med stilleståndsavtalet.

Sannolikt kommer Cheonan att i framtiden bli ett museum.

Sverige bidrog i ett mycket utsatt läge till att sänkningen av Cheonan kunde klarläggas och därmed hanteras på politisk väg. Vi fullföljde en 60-årig svensk tradition av att vara engagerade för säkerheten på den koreanska halvön.

Annonser
%d bloggare gillar detta: