Natos sammanfattning och slutsatser

Försvarsdepartementets hemsida finns sedan i måndags i svensk översättning hela Natos sammanfattning och samtliga slutsatser i Parp-utvärderingen. Där finns också en bakgrundsbeskrivning om Sveriges deltagande och hur processen går till. Natos tillvägagångssätt och faktainhämtning är densamma för samtliga av de 18 partnerländer som deltar i en utvärdering.

Som framgår av min DN-artikel har Sverige inte värderats gentemot Natos försvarsplanering, utan i förhållande till hur en modern försvarsmakt enligt Nato bör se ut för att kunna hantera Sveriges behov av förmåga till insatser både nationellt och internationellt.

För Nato-allierade är tanken snarare rollfördelning och specialisering medlemmarna emellan. Sverige och övriga partnerländer måste svara för hela förmågebredden själva. Och det är med hänsyn till detta Parp-utvärderingen har gett Sverige ett gott betyg.

Annonser
%d bloggare gillar detta: