Visby i Karlskrona

Igår besökte jag och medarbetare från Försvarsdepartementet Visbykorvetten HMS Härnösand i Karlskrona, där fartyget har sin hemmahamn. Vi fick följa övningar i eskortering, luftförsvar, samverkan med JAS Gripen från F17 Ronneby samt identifiering av fartyg och sjötrafikkontroll.  I den sistnämnda uppgiften bidrar fartyget med dess sensorer till den gemensamma sjölägesbilden vilket, via Sjöinfobataljonen, kommer våra Östersjöländer till del genom samarbetet inom SUCBAS.

Vi talade om Visbysystemet som sådant med Anders Olovsson, chefen för 3:e sjöstridsflottiljen, Carl-Johan Andersson chefen för 31. korvettdivisionen och fartygschefen Jörgen Sjövik med besättning.

Ombord träffade vi en erfaren besättning med många års erfarenheter av Visbysystemet och andra fartygsklasser. Anders och Carl-Johan och flera ur besättningen har också färska erfarenheter från operation Atalanta i indiska oceanen.

Bilden vi gavs är att Visby är ett mycket kompetent system, som överträffar sina föregångare i det mesta. Under nästa år kommer marinen att få två korvetter av version fem, alltså inkluderande inte minst robot 15 samt landningsplats för sjöoperativ helikopter. Under det följande dryga året kommer även övriga tre fartyg ut på linjen i version fem. Men HMS Härnösand och HMS Helsingborg i version fyra är redan idag operativa i marinen.

Anders Olovsson poängterar vikten av att skilja på Visby som projekt – som pågått under många år med flera stora utmaningar på vägen – och Visby som fartyg – som håller och kommer att hålla kvalitet.

Fartyget har mycket moderna sensorer som kvalificerade radar- och sonarsystem, moderna ledningssystem, kvalificerad allmålskanon, torpeder och sjunkbomber. ROV-system -fjärrmanövrerade undervattensfarkoster- integreras i korvetterna i version fem liksom Robot 15 som tungt sjömålsvapen. Manöverbarheten är i särklass och hon är mer sjötålig och uthållig än sina föregångare. Detta vid sidan av kännemärket, låg signatur.

Men det räcker inte med självskattning. Därför har HMS Helsingborg och Härnösand redan utsatts för hårda prover vid FOST i Storbritannien. Besättningarna och fartygen har både i år och förra året kommit hem med fina omdömen från kollegorna i Royal Navy. Visby vore redan idag ett alternativ för en insats av typ Atalanta, enligt Olovsson. Jag tror att deltagande i skarp insats av typen Atalanta småningom vore en mycket bra verifiering. Men just nu är världen orolig och det finns flera alternativa behov av insatser som måste vägas av.

Att fullgöra de fem Visbykorvetterna hör till marinens viktigaste uppdrag just nu. Det är ingen tvekan om att projektet med många aktörer inblandade – FMV, FM, Kockums och flera andra industriföretag- varit komplicerat och haft uppenbara utmaningar på vägen. Men lika lätt som det är att konstatera detta är det att se att Sverige nu har fem moderna korvetter som det är viktigt att få färdiga i version fem, så att de kan leverera än mer effekt för Sverige i det nationella försvaret och insatser internationellt.

 

Annonser
%d bloggare gillar detta: