Tyskland har lämnat värnplikten

Den 1 juli lämnade Tyskland värnplikten och gick över till frivillig rekrytering. Det är de tyska kristdemokraterna CDU/CSU och liberala FDP som står bakom reformen. Den är mycket lik den svenska. Svenska experter har bidragit i förberedelserna för reformen. Liksom i Sverige läggs värnplikten vilande och tillämpas inte längre, men lagen finns kvar.

Tyskland, som är tio gånger större än Sverige, skall i sitt nya försvar ha 170 000 anställda soldater samt 5 000 – 15 000 frivilligt tjänstgörande. Den svenska insatsorganisationen kommer att bestå av 50 000 soldater och sjömän. Liksom i Sverige kommer soldaterna att vara anställda, för att hålla en hög och jämn kvalitet.

De tyska soldaterna kommer att anställas på tidsbegränsade kontrakt, upp till 8 år, och frivilligt tjänstgörande i max 23 månader. I Sverige anställs heltidssoldater på 4-6 år och deltidssoldater på 6-8 år. Soldat skall inte vara ett livstidsyrke. Koppling till den civila arbetsmarknaden är viktig.

Frivillighet ses i Tyskland som nödvändigt för att klara försvarets rekryteringsbehov. I Tyskland har försvaret hittills haft ca tre sökande per plats på den nya frivilliga utbildningen, vilket ses som en framgång. I Sverige har försvaret hittills haft 22 000 ansökningar till 2 400 platser på den frivilliga grundutbildningen (GMU).

De första sex månaderna ses i Tyskland som en prövotid för soldater, innan kontraktering. I Sverige inleder rekryten med tre månaders grundutbildning innan kontrakts skrivs med försvaret.

De tyska soldaterna kommer i slutet av sin tjänstgöringsperiod att tjäna ca 11 000 kronor i månaden, skattefritt och med tillkommande förmåner. De svenska soldaterna har motsvarande värnpliktsförmåner i ersättning under de första tre månaderna och en ingångslön om ca 17 000 kronor i månaden, före skatt, och tillägg oräknade, när de anställts.

Den tyska försvarsreformen skall vara genomförd inom 6-8 år. Den nya svenska insatsorganisationen började förverkligas 2010, skall vara intagen 2014, samt fullt bemannad ca 2018.

Den svenska försvarsreformen följer utvecklingen i länderna i EU och i Nato. Den svenska försvarsdebatten bör ta in utvecklingen i andra länder.

Det sker just nu ett ständigt erfarenhetsutbyte mellan Europas länder, för att ömsesidigt stödja varandra i nödvändiga försvarsreformers genomförande. Nu har Tyskland lagts till raden av länder i Europa som moderniserat sina försvars personalförsörjning. Fler lär följa.

Annonser
%d bloggare gillar detta: