Framgångsrik rekrytering i Halmstad

Jag besökte häromdagen LV6 i Halmstad, för att ta del av hur Halmstad så här långt mest framgångsrikt i Försvarsmakten har knutit soldater till sig med hjälp av interimskontrakt, som avsiktsförklaringar. LV6 och 62. luftvärnsbataljonen, har i slutet på sommaren genomfört krigsförbandsövning, KFÖ, där soldater med interimskontrakt på frivillig grund har deltagit.

Intrycket man får är att LV6 har använt sedan tidigare dokumenterat framgångsrika arbetsmetoder. Grunden är att goda befäl personligen har kontaktat de soldater som man tidigare utbildat, övat och genomfört insats med, berättat om det nya systemet och ställt frågan: Är det här något för dig? Man har ringt kvällar och helger, då de man söker verkligen går att nå. Enbart brevkontakt är sannolikt inte en framgångsväg.

På samma sätt – genom personlig kontakt – har Försvarsmakten tidigare rekryterat till internationella insatser.

Det spelar roll när på året utbildning och övning genomförs. I Halmstad låg KFÖ i slutet på sommaren, innan högskoleterminen börjar. Huvuddelen av de tidvis tjänstgörande soldaterna i den 62. luftvärnsbataljonen medverkade vid denna KFÖ.

Soldaterna är mycket ambitiösa. De vill ha seriösa och återkommande övningar, bra materiel, möjlighet att göra insats internationellt och ha löpande kontakt med Försvarsmakten. De ställer krav på att de förband de ingår i skall vara användbara och av hög kvalitet. De bekräftar alltså helt den tanke som regering och riksdag har med de tidvis tjänstgörande soldaterna och de kontrakterade förbanden, samt fördelen med frivilligt rekryterade soldater.

Långsiktigt talar LV6 om vikten av lokal rekrytering, man söker sätta begreppet ”Soldat i Halmstad”, för att bygga relation med målgruppen.

Exemplet Halmstad är väl värt att studera och föra vidare i Försvarsmakten. Försvarsdepartementets tjänstemän besökte Halmstad bara för någon vecka sedan. Verksamheten i Halmstad har varit en testverksamhet i Försvarsmakten. Därmed måste erfarenheter dras och kunna användas i Försvarsmaktens rekrytering i stort.

Annonser
%d bloggare gillar detta: