5570 sökande till 860 platser

Försvarsmakten redovisade idag till riksdagens försvarsutskott att det varit ca 5570 sökande till ungefär 860 platser på GMU-omgång 1, för 2012. Andelen kvinnliga sökande var 16 %.

Till de första tre omgångarna som hittills ägt rum har Försvarsmakten haft 22 000 sökande på 2400 platser på den nya frivilliga grundläggande militära utbildningen, GMU.

Den frivilliga rekryteringen fortsätter alltså att möta stort intresse bland unga människor. Vi talar dock om ett system under utveckling, och en lärandeperiod för Försvarsmakten, som kommer att fortgå i flera år.

Sverige har glädjande nog hittills legat mycket högt i förhållande till andra länder vad gäller intresse för frivillig grundläggande militär utbildning. Utmaningen nu för Försvarsmakten är att låta det första årets mycket stora intresse bära över i en långsiktigt god och uthållig nivå på ansökningarna.

Jag har tidigare i tal och på bloggen pekat på ett antal viktiga variabler att följa, varav en är anpassning av tidpunkt under året för ansökan, antagning och inryckning till GMU. Det kan vara så att hur tiden för ansökan och inryckning anpassas i förhållande till t.ex. terminsstarten på högskolan kan spela roll för intresset att delta. Det skall vara lätt att kunna delta.

Det pågår enligt Totalförsvarets rekryteringsmyndighet arbete för att skapa förutsättningar för att ta emot ansökningar till GMU löpande, liksom möjlighet att genomgå prövning och antagning löpande under året. Idag sker det i ett begränsat antal omgångar under året. De som söker ska själva på nätet kunna avgöra när de skall göra tester och till vilken utbildningsomgång inryckning skall ske. Det vore ett viktigt steg framåt.

En långsiktigt viktig faktor tror jag kan komma att bli en tydlig koppling mellan grundutbildningen och senare inriktning för anställning. Många unga vet precis vad de vill göra i försvaret, t.ex. bli pilot eller sjöman. De kan genom information uppmärksammas på andra inriktningar, men knappast styras dit de inte önskar. Med andra ord måste det finnas en rak linje mellan unga människors intresse för en särskild uppgift och befattning i försvaret och GMU.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet menar att kraven ligger högre till vissa befattningar än den gjorde under värnpliktstiden. Att antagnings- och befattningskrav är rationellt avvägda är en viktig sak att följa.

I denna rekryteringsomgång sökte 16 procent kvinnor. Men många kvinnor faller på ett enda av mönstringens tester. Det är numera inte möjligt för sökande att åka hem och träna, för att sedan återkomma och göra om ett test där man behöver lyckas bättre. Men det kunde kvinnor göra under värnpliktstiden. Istället får man söka GMU och genomgå antagningen från början, en gång till. Detta måste också följas upp.

Sammanfattningsvis är intresset stort för GMU. Vi gläds åt detta och skall tillsammans med Försvarsmakten fortsätta att utveckla systemet.

Annonser
%d bloggare gillar detta: