En kvarts miljard till kärnverksamheten

Ännu en pusselbit i förverkligandet av det nya försvaret läggs nu på plats.
Vi förstärker förbandsverksamheten redan nästa år med nära en kvarts miljard. Och för 2013 ger budgeten besked om att Försvarsmakten till förbandsverksamheten får åtminstone de 700 miljoner kronor som myndigheten sagt behövs för att förverkliga IO14. Vi fokuserar på försvarets kärnverksamhet.

1. Regeringen föreslår i budgetpropositionen en förstärkning av förbandsverksamheten med 227 miljoner kronor 2012. Pengarna stärker genomförandet av det nya försvaret.

2. För 2013 ger regeringen beskedet att förbandsverksamheten kommer att förstärkas med åtminstone de 700 miljoner kronor som Försvarsmakten i sitt budgetunderlag räknat med behövs för att förverkliga IO14.

Åren 2012-2013 frigörs medlen genom omställning av FMV:s verksamhet i enlighet med myndighetens egen handlingsplan, samt reducering av forskning och utveckling enligt bl.a. Försvarsstrukturutredningens betänkande.

Dessutom överförs 50 miljoner kronor 2012, 150 miljoner kronor 2013 samt 265 miljoner kronor 2014, till förbandsanslaget från anslaget för fredsfrämjande förbandsinsatser. Detta med anledning av den nya personalförsörjningen då man inte längre behöver kontraktera soldater särskilt för internationella insatser, utan kan använda de anställda soldater som redan finns i insatsorganisationen.

Regeringen avser dessutom att uppdra åt Försvarsmakten och Försvarets materielverk att under 2012 verkställa ytterligare effektiviseringar med grund i Försvarsstrukturutredningens betänkande. Uppdragen innebär att planera och genomföra åtgärder som syftar till att ytterligare effektivisera och rationalisera stödverksamhet inom bl.a. inköp, service, förråd och verkstäder.

EU:s stridsgrupper är ett viktigt instrument i EU:s krishanteringsförmåga, och utgör det instrument som snabbast kan användas vid ett hastigt uppkommet behov. Genom vår medverkan och vårt ledarskap tar Sverige ansvar för fred och säkerhet i och utanför vårt närområde.

Regeringen föreslår att den nordiska stridsgruppen ställs till EU:s förfogande för en ny beredskapsperiod under det första halvåret 2014 med Sverige som ramansvarig nation.

Läs mer i regeringens pressmeddelande.
http://www.regeringen.se/sb/d/14282/a/175831

Ekot berättade också om detta i morse.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4699540

Annonser
%d bloggare gillar detta: